Föräldrars befogenheter

2016-11-28 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, jag undrar vad en förälder har för gränser till, t.ex. utegångsförbud och stopp för allt umgänge med ¨vänner¨ under en viss tid.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Ett barn har enligt 6 kap. 1 § föräldrabalken rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vidare ska de behandlas med aktning för sin person och får inte utsättas för kroppslig bestraffning. I 6 kap. 2 § föräldrabalken anges vidare att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov enligt 1 § tillgodoses. Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning. I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Utifrån dessa paragrafer kan utläsas att föräldern har ett ansvar över att barnet i förhållande till barnets personlighet. Om du som vårdnadshavare anser att t ex ett utegångsförbud behövs för att kunna uppnå målet med ovanstående bestämmelser är det naturligtvis tillåtet för dig att bestämma om det.

Jag hoppas att det besvarade din frågor!

Allt gott!

Sara Welin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85316)