Föräldrarna ger bort allt till syskonet - arvslös?

Jag har nyligen upptäckt att mina gamla föräldrar systematiskt under en 15-årsperiod överfört stora summor pengar, samt äganderätten till sin egen villa, motorbåt, 2 bilar, sommarstuga, och andra värdefulla tillgångar till min bror (helsyskon), och även till hans 2 minderåriga barn, som får egna stora återkommande pengagåvor insatta på sparkonton.

Jag uppskattar att mina föräldrar redan överfört över 10 miljoner, då särskilt fastigheterna är värda mycket.

I de flesta fall har de upprättat gåvobrev för den fasta egendomen som specifikt anger att gåvan ej skall ses som förskott på arv (trots att mina föräldrar fortfarande nyttjar egendomen som de skrivit över).

Vad göra?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

De regler som rör din fråga finns i ärvdabalken.

Huvudregeln är att en person får ge bort sin egendom under sin livstid som den vill, men genom reglerna om förskott på arv, jämkning av testamente och förstärkt laglottsskydd har en bröstarvinge ett visst skydd.
Just nu kan du inte göra något men vid en förälders bortgång finns flera skyddsregler.

Förskott på arv
Förskott på arv innebär att en gåva från en förälder till en bröstarvinge ska avräknas från den bröstarvingens arv vid förälderns död. Man utgår från att en gåva ska ses som ett förskott, men ett gåvobrev med föreskrift om motsatsen eller andra omständigheter kan medföra att det inte ses som ett förskott (6 kap. 1 § ÄB). Du skriver att den fasta egendomen har haft föreskrift i gåvobrev om att det inte ska vara förskott på arv, det innebär alltså att regeln inte kan tillämpas i de fallen. Om det finns egendom som dina föräldrar givit bort utan en sådan föreskrift kan det ses som förskott på arv och då kan du vid den första förälderns dödsfall begära avräkning av de gåvornas värde (6 kap. 1 § andra stycket ÄB). Om det inte kan avräknas helt från den första förälderns arv får gåvorna också avräknas från din brors arv när den andra föräldern går bort. Avräkning innebär att om t.ex. den avlidne förälderns egendom är värd 1 miljon kr, men 500 000 kr givits bort under livstiden, ska man låtsas som att förälderns egendom var värd 1,5 miljoner kr och därefter dela den. Om ni är två bröstarvingar och föräldern inte har testamente ska ni dela hälften, vilket innebär att du får 750 000kr (1,5 miljoner/2) medan din bror bara får 250 000kr (1 miljon – 750 000) eftersom det egentligen bara finns 1 miljoner i dödsboet (2 kap. 1 § ÄB).

Jämkning av testamente
Som du säkert vet har en bröstarvinge rätt att få ut sin laglott som är hälften av dennes arvslott, i ditt fall ¼ av en förälders egendom om ni är två bröstarvingar (7 kap. 1 § ÄB). Om någon med en bröstarvinge testamenterar bort sin egendom så att bröstarvingen får för lite kan bröstarvingen påkalla jämkning av testamentet för att få ut sin laglott, vilket kan bli aktuellt i ditt fall om dina föräldrar vill göra dig arvlös. Du måste påkalla jämkningen inom 6 månader från att du delgivits testamentet (7 kap. 3 § och 14 kap. 4 § ÄB).

Förstärkt laglottsskydd
Även om fastigheterna eller annat inte kan ses som förskott på arv kan värdena av gåvorna ev. läggas tillbaka ändå. För det krävs att en gåva skett på ett sätt som kan jämföras med ett testamente, antingen genom att givaren (dina föräldrar) behåller den största nyttan av egendomen eller genom att givaren trodde att den låg för döden (7 kap. 4 § ÄB). Om de till exempel bor kvar i en fastighet så det finns det en chans att regeln är tillämplig. Det spelar alltså ingen roll för just den är regeln om det finns en föreskrift om inget förskott på arv. För att göra den här regeln gällande kan du jämka (7 kap. 3 § ÄB) och du har ett år på dig från dödsboets bouppteckning (7 kap. 4 § ÄB). Regeln innebär att när din laglott beräknas ska värdet av gåvorna som träffas av regeln läggas tillbaka till dödsboet. Om en förälder givit bort totalt fem miljoner av gåvor som de behållit nyttan av, blir beräkningen av din laglott: (förälderns egendom som den faktiskt har kvar + fem miljoner från mitt exempel) / 4 = din laglott. Jag dividerar på fyra då jag utgår från att det finns två bröstarvingar (laglotten är hälften av arvslotten).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Laglott? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000