Föräldrar med gemensam vårdnad oense om namntillägg

2016-11-12 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och min exmake är skilda, barnen bär hans efternamn. Jag vill lägga till mitt efternamn innan äktenskapet, som mellannamn åt barnen. Min exmake vägrar att skriva på. Vi har gemensam vårdnad. Hur gör jag?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Först och främst kommer en liten förklaring över vad som gäller för själva namnbytet.

Har barnet fått ett efternamn som bärs av bara den ena av föräldrarna, får barnet bära den andra förälderns efternamn som mellannamn (25 § 1 st namnlagen). Ändamålet med detta är att det ska finnas en samhörighet mellan barnet och den föräldrarna vars efternamn barnet inte fått. Det är därför inte möjligt att som mellannamn ta förälderns namn som ogift, det är inte förenligt med syftet eftersom det faktiskt inte är det efternamn föräldern har.

En förutsättning är alltså att du byter efternamn till det du hade som ogift, då får du det efternamn du vill ge barnen som mellannamn. Byte sker enligt 10§ 2 st namnlagen.

Ni har som vårdnadshavare både rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnen. Själva beslutandet av om namnet ska läggas till eller inte ska ske tillsammans eftersom ni har gemensam vårdnad (6 kap 13 § 1 st föräldrabalken). Är ni oense kan namntillägget inte ske. Det enda du kan göra är att försöka övertala din exmake.

Det kan vara bra att komma ihåg att beroende på hur gamla och mogna barnen är, ska ni ta hänsyn till deras vilja, synpunkter och önskemål (12 år brukar anses vara en gyllene gräns), se 6 kap 2a och 11 §§ föräldrabalken. Om barnen då vill lägga till namnet ska det vara en åsikt att beakta i ert beslutsfattande, vilket kan vara ett argument från din sida i er diskussion.

De lagar jag har hänvisat till hittar du här: namnlagen och föräldrabalken.

Hoppas du har fått någorlunda svar på din fråga, annars får du gärna återkomma!

Med vänliga hälsningar,


Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85217)