FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll14/09/2022

Förälders skyldighet till underhållsbidrag vid växelvist boende

Utdrag Föräldrar Balken. "Föräldern ansvarar för barnens underhåll efter sin ekonomiska förmåga (7 kap. 1 §). En högavlönad förälder kan därför förväntas betala en större andel än en lågavlönad." Jag är skild sedan ca 4 år, vi har delad vårdnad, barnen bor ca 50/50 hos oss. Barnens mamma tjänar 50% mer än mig. Jag tolkar det föräldrabalken skriver som att hon då ska betala lite mer än mig. Jag hittar dock inget stöd för detta någonstans. Har varit i kontakt med en Familjerätten och Försäkringskassan. Ingen kan säga att jag har rätt att kräva att vi fördelar barnens kostnader efter "ekonomisk förmåga", det bör fördelas så, men att det egentligen är frivilligt från mitt ex. Idag betalar jag istället betydligt mer än min ex-fru. Vad gäller egentligen??? Jag har hört att det finns enkel formel för en grov uträkning om hur man fördelar efter "ekonomisk förmåga", har ni den? MvH 

Lawline svarar

  

Hej och stort tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att använda mig av föräldrabalken (FB) samt relevant praxis på området.

Vid växelvist boende utbetalas ej underhållsbidrag

I 7 kap. 1 § FB anges att föräldrarna ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.   I frågan skriver du att barnen bor växelvis hos dig och din exfru (de bor ungefär lika mycket hos båda). Då anses var och en av föräldrarna fullgöra sin skyldighet enligt 7 kap. 1 § FB genom att stå för sin del av kostnaderna för barnets boende, mat och fritidsintressen när barnet vistas hos föräldern. Vid växelvist boende betalas alltså inget underhållsbidrag ut och inga formler behöver användas för att fastställa underhållsbidraget; hänvisningen till barnets behov och föräldrarnas samlade förmåga är alltså av relevans för när man ska fastställa underhållsbidrag.

Skyldighet för den bäst ekonomiskt ställde föräldern att betala underhållsbidrag vid växelvist boende

Det finns dock ett sätt för ena föräldern att kräva den föräldern med bättre ekonomi att betala mer i form av underhållsbidrag, även om barnet bor växelvis hos båda föräldrarna. Ett rättsfall från Högsta domstolen (NJA 2013 s. 955) anger följande: när ett barn bor växelvis hos sina föräldrar ska den förälder som har större ekonomiskt utrymme än den andra åläggas att betala underhållsbidrag till barnet enligt 7 kap. 6 § FB, om barnet inte får det underhåll som det har rätt till enligt 7 kap. 1 § FB.

En förutsättning för att tillämpa 7 kap. 6 § FB och således kräva att föräldern utöver det den redan betalar också betala underhållsbidrag, är att föräldern försummar sin underhållsskyldighet. En central princip är att barnet ska ha en likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har, och vid växelvist boende, inte endast under den tid barnet bor med den föräldern. Att en förälder fullgör sin underhållsskyldighet under den tiden utesluter därför inte att föräldern kan anses försumma sin underhållsskyldighet i den mening som avses i 7 kap. 6 § FB, om barnet under den tid det bor hos den andre inte får det underhåll från föräldern som den är berättigad till (dvs. en likvärdig ekonomisk standard).  Även en försummelse som är helt klanderfri torde kunna omfattas, dvs. endast det faktumet att föräldern inte betalar något under den tid då barnet bor hos den lägre ekonomiskt ställde föräldern kan innebära att föräldern försummar sin underhållsskyldighet. 

Sammanfattning och slutsats

Om din exfru har en högre ekonomisk standard än vad du har kan det innebära att hon försummar sin underhållsskyldighet och kan därför (med stöd av rättsfallet NJA 2013 s. 955 tillsammans med 7 kap. 6 § FB) åläggas att betala underhållsbidrag utöver det hon redan betalar. 

Eftersom du skriver att du betalar betydligt mer än din exfru samt att hon har en inkomst som är betydligt större än din, tror jag personligen att du har stora chanser att hävda att din exfru är skyldig att betala underhållsbidrag. Vid tvist är det givetvis domstolen som bedömer detta, och det är med tanke på avsaknaden av klara och precisa bestämmelser (skyldigheten baseras ju på rättsfallet), är det svårt att säga exakt hur utfallet blir. 

Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ställa en ny.

Hälsningar och lycka till,

Jasmine AtieRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Underhåll? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”