Förälders rätt att raka av barns hår

2016-12-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Vid delad vårdnad , får fadern raka barnets huvud utan moderns medgivande.Pojken är ett år och har varit hos sin pappa denna veckan.Vår dotter barnets mamma är helt ifrån sig med vad han har gjort.Om han gjort fel,kan man anmäla honom för detta tilltag ?Och i sådana fall,vem gör man anmälan till?"Morfar"
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Vid delad vårdnad gäller enligt 6 kap. 13 § (1949:381) Föräldrabalken och 6 kap. 11 § i samma lag som fastställer att vårdnadshavare gemensamt har rätt att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter. De ska därvid i takt med barnets stigande ålder och utveckling ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål.

Föräldrarna bestämmer alltså gemensamt i allt som rör barnet och därmed även hur barnets hår ska se ut. Pappan har brutit mot denna regel genom att raka av håret på barnet, men denna överträdelse är troligen inte allvarlig nog för att anmälas eftersom håret växer ut snart igen. Istället bör mamman klargöra för pappan att hon inte accepterar att pappan tagit sig denna frihet för att undvika att det händer igen.

Jag hoppas att du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3551)
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?
2020-11-30 Ändring av barns folkbokföringsadress

Alla besvarade frågor (86830)