Förälders arvsrätt och testamente

Hej!

Jag är idag endast 24 år gammal men man vet aldrig vilken dag man ska dö. Jag är endast uppväxt med min mamma och har en begränsad släkt. Min pappa är i livet men har ingen större kontakt med honom. Jag har ingen egen familj som det ser ut nu, vem skulle ärva mig om det händer något? Kan min pappa få ta del av det jag efterlämnar mig även om han aldrig varit vårdnadshavare eller varit speciellt delaktig i mitt liv? Och hur kan jag isåfall ändra på att han på något sett ärver mig. Då jag hellre anser att min mamma tar del av allt eller efterlämnar till någon annan släkting/person som står mig nära.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar huvudsakligen ärvdabalken (ÄB).

Dina föräldrar har enligt 2 kap. 2 § ÄB rätt att ärva din kvarlåtenskap om du inte har några bröstarvingar, det vill säga barn eller barnbarn. Dina föräldrar ska enligt huvudregeln dela lika på arvet efter dig. Det är dock bara bröstarvingar som har en ovillkorlig rätt till arv i form av rätten till laglott, se 7 kap. ÄB. Eftersom du inte har några bröstarvingar kan du alltså disponera helt fritt över din egendom genom att upprätta ett testamente. Skulle du vilja att din far inte ska ärva något efter dig kan du till exempel testamentera bort din egendom till din mor, någon släkting och/eller någon annan person eller organisation.

För att ett testamente ska vara giltigt krävs mer än att man bara skriver vad av ens egendom som man vill ska tillfalla vem. De så kallade formkraven framgår av 10 kap. 1-2 §§ ÄB och innebär i huvudsak att följande krav ställs:
1. Testamentet ska vara skrivet, alltså inte muntligt.
2. Testatorn, det vill säga du, ska underteckna testamentet när två vittnen närvarar och också undertecknar handlingen i egenskap av vittnen.
3. Vittnena måste veta om att det är ett testamente de undertecknar, de får inte vara under 15 år gamla, psykiskt störda, släkt med dig eller gift/samboende med dig. Det är lämpligt men inte nödvändigt att vittnena även nedtecknar sitt yrke och sin hemvist samt tiden för bevittnandet.

Uppfyller ditt testamente dessa krav är dess innehåll i övrigt helt upp till dig. Det behöver inte vara särskilt komplicerat, men om du har mycket egendom som du vill ska gå till olika personer eller stöter på andra komplicerande faktorer kan det vara värt att kontakta en yrkesverksam jurist för rådgivning och utformning av testamentet. Detta är en tjänst som Lawline tillhandahåller och som du hittar mer information om här på hemsidan.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus GustafssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning