Förälder har gift om sig, ärver den nya maken och dennes barn sedan tidigare äktenskap?

2019-08-08 i Särkullbarn
FRÅGA
Jag och min systers pappa har på äldre dar plötsligt gift om sig med en kvinna som har 2 vuxna barn. Hon flyttade hem till min pappas hus. Min pappa ägde mycket innan de gifte sig. Hans nya fru ägde inget. Vad händer om min pappa går bort? Ärver min pappas nya fru och hennes barn vår pappa?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga är av arvsrättslig karaktär och regleras främst i ärvdabalken (ÄB). Jag utgår från att det inte finns något testamente skrivet.

Bröstarvingar ärver i första hand

Det är den avlidnes barn som ärver i första hand (2 kap. 1 § ÄB). Detta brukar kallar bröstarvingar. Är den avlidne gift och har man gemensamma barn ärver maken de gemensamma barnens andelar av arvet med fri förfoganderätt och de gemensamma barnen får istället rätt till efterarv när den andra maken avlider (3 kap. 1 § och 2 § ÄB). Särkullbarn (barn som endast är barn till en av makarna) har rätt att få ut sin arvslott direkt när föräldern avlider, även om det finns en make (3 kap. 1 § ÄB). Detta innebär att det är du och din syster som är bröstarvingar efter din far och det är även ni som ska ärva enligt ärvdabalken. Eftersom din far och hans nya fru inte har några gemensamma barn har hon ingen legal arvsrätt, inte hennes barn heller. Om hans nya fru efter bodelning har egendom som understiger fyra prisbasbelopp har hon dock rätt att ur kvarlåtenskapen få pengar upp till fyra prisbasbelopp, alltså 186 000 kr (3 kap. 1 § andra stycket ÄB). De pengar hon erhåller för att komma upp till fyra prisbasbelopp räknas om till en kvotdel som du och din syster sedan har efterarvsrätt till och kommer få ut när hon dör. Finns testamente skrivet kan det se annorlunda ut eftersom det gäller framför lagen om det är korrekt upprättat.

Alltså: om det inte finns testamente är det du och din syster som ärver er pappa eftersom han och hans nya fru inte har gemensamma barn. Hon har dock rätt att erhålla pengar upp till fyra prisbasbelopp om hon inte har egendom motsvarande detta efter bodelning.

Hoppas detta gjorde saker och ting lite klarare för dig. Om du har ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga här.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1052)
2020-06-04 Har särkullbarn rätt till dold andelsrätt i fastighet?
2020-06-03 Vad ingår i en bröstarvingens arv?
2020-06-02 Vad gäller för särkullbarns arvsrätt?
2020-06-01 Kan man göra sina särkullbarn avlösa?

Alla besvarade frågor (80678)