FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder31/08/2021

För vilka påföljder gäller 2/3 regeln?

När räknas 2/3 av i domen gör den det i vilket straff man ens döms till?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

De aktuella reglerna finns i brottsbalken (BB). Jag tolkar din fråga såsom du undrar ifall det finns undantag till att man sitter i fängelse 2/3 av det dömda straffet.

Villkorlig frigivning efter 2/3 av fängelsestraffet är avtjänat

Huvudregeln är att man vid fängelsestraff sitter inne 2/3 av det dömda straffet. Utgångspunkten när en person döms till ett tidsbestämt fängelsestraff är att personen blir villkorligt frigiven när 2/3 av fängelsestraffet avtjänats (26 kap. 6 § första stycket BrB). Att bli villkorligt frigiven innebär att man istället för att sitta i fängelset blir frigiven under prövotid under den resterande tiden av fängelsestraffet. Prövotiden är minst ett år (26 kap. 10 § första stycket BrB). Om personen skulle begå nya brott under prövotiden kan den villkorliga frigivningen dras in.

I vissa undantagssituationer blir den dömde personen inte villkorligt frigiven efter 2/3 av fängelsestraffet. Det gäller när det finns särskilda skäl mot villkorlig frigivning ( 26 kap. 6a § första stycket BrB). Vid bedömningen om sådana särskilda skäl föreligger eller inte ska det beaktas hur den dömde betett sig i fängelset. Till exempel beaktas ifall personen inte deltagit eller misskött anvisade åtgärder som syftar till att förebygga återfall i brott eller på annat sätt främjar anpassning till samhället (26 kap. 6a § punkt 1 BrB). Ett annat exempel är när personen på ett annat allvarligt sätt brustit mot de föreskrifter och villkor som gäller för straffets verkställande (26 kap. 6a § punkt 2 BrB).

Dessutom blir man inte villkorligt frigiven om det ursprungliga straffet var lägre än 30 dagars fängelse (26 kap. 6 § första stycket BB). Man kan inte heller bli villkorligt frigiven om straffet omvandlas från skyddstillsyn eller från böter (26 kap. 6 § tredje stycket BB).

För andra påföljder än fängelse

Regeln om att man avtjänar 2/3 av det dömda straffet gäller för fängelsestraff. Det gäller alltså inte för till exempel böter, villkorlig dom, samhällstjänst eller skyddstillsyn. Om man blir dömd till skyddstillsyn finns en prövotid på 3 år då den dömde måste sköta sig och försörja sig efter förmåga. Om detta inte uppfylls kan den dömde få andra regler att följa eller i vissa allvarliga fall kan skyddstillsynen ersättas av fängelse. För villkorlig dom finns en prövotid på 2 år och om den dömde missköter sig kan det leda till att straffet omvandlas till ett annat straff.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba KristenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”