För mycket i förskott på arv

2016-09-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej! Min far och hans fru vill hjälpa mig ekonomiskt genom att ge mig en summa pengar. De vill att pengarna ska ses som förskott på arvet. Det känns som en bra tanke att jag avstår motsvarande summa vid arvsskiftet och schysst mot övriga barn. Men - jag vill vara säker på att jag inte blir återbetalningsskyldig till de övriga barnen (jag och min bror har samma far, och min fars fru har dessutom tre egna barn) om det visar sig att motsvarande summa pengar inte finns till dem, den dagen det blir aktuellt med arvsskifte. Hur ser reglerna ut här och kan vi reglera sådant i ett gåvobrev? (jag gissar att vi behöver skriva ett gåvobrev).Jag undrar dessutom om jag blir skattskyldig (vet att gåvoskatten är borttagen, men gissar att det kan finnas andra varianter) för de pengar jag får? (det rör sig om 60 000 kr). Ser fram emot svar!
SVAR

Förskott på arv

När någon avlider kommer den totala kvarlåtenskap att delas lika mellan arvingarna. Reglerna om förskott på arv innebär att gåvor kommer att avräknas från arvslotten. Om du gett C en gåva om 1 tkr och låtit A köpa en fastighet för ett belopp under marknadsvärdet, kommer således A och C få göra avdrag på sina arvslotter för det värde som de erhållit i gåvor. Avdraget går till som så att den summa som gåvorna getts för "läggs på" kvarlåtenskapen som därefter delas lika på arvingarna. Tanken med detta förfaringssätt är att beräkningen ska bli "som om inga gåvor hade getts" (se 6:5 ÄB).

Funktionen med reglerna om förskott på arv innebär att du egentligen inte behöver göra någonting för att utjämna arvet mellan arvingarna. Om fastigheten har sålts till underpris kommer det övervärde som barn A erhållit på grund av köpet att "dras av" från dennes arv till fördel för B och C. Om du gett C en gåva på 1 tkr kommer denna summa att dras av från dennes arv till fördel för A och B.


Testamente

Som huvudregel gäller att det bara är genom testamente som du kan fördela dina tillgångar efter din död. Vanliga avtal som inte uppfyller formkraven för ett testamente har i princip ingen verkan. Testamenten måste vara skriftliga samt vara bevittnade av två utomstående personer (10:1 ÄB).

När det gäller reglerna om förskott på arv kan du däremot genom ett vanligt avtal föreskriva att reglerna i 6 kapitlet ÄB inte ska tillämpas på en viss specifik gåva. Ett sådant avtal är giltigt utan formkrav. Reglerna om förskott på arv är nämligen bara en presumtion för att du som förälder vill att alla barnen ska ha lika mycket vid din bortgång. Därför räcker det att du skriver i ett avtal att en viss gåva inte ska räknas som en förskottsgåva för att motbevisa presumtionen. Därmed kommer det barn som erhållit gåvan totalt sett att ha erhållit mer än de andra.

Så....

Vid en framtida bouppteckning kommer reglerna om förskott på arv att jämna ut eventuella "orättvisor" i de gåvor som du gett något av barnen på bekostnad av de andra. Man kan säga att reglerna i ÄB utjämnar resultatet mellan barnen "av sig självt". Om du däremot vill ha en annan fördelning skulle jag rekommendera dig att upprätta ett testamente. Genom ett testamente kan du rubba arvsfördelningen ganska mycket, men aldrig till sådan del att något av barnen berövas sin laglott.

Den dagen det blir bouppteckning kan den arvingen som fick en gåva under vissa omständigheter bli ersättningsskyldig för den delen av gåvans värde som skulle blivit arv till den andra arvingen. Detta regleras i 7 kap. 4 § ärvdabalken.

Om du ska upprätta ett testamente råder jag dig att ta hjälp av en jurist. Vi på Lawline samarbetar med duktiga familjejurister som du kan boka tid med direkt på www.lawline.se/boka

Återkom annars gärna till mig om du har ytterligare frågor eller funderingar gällande mitt svar.

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3568)
2021-01-21 Har man rätt att överta bostaden när maken avlider?
2021-01-20 Kan man bevittna en framtidsfullmakt via zoom?
2021-01-17 Är det brottsligt att ha sex utanför äktenskapet?
2021-01-17 Vilken lands lag gäller vid skilsmässa?

Alla besvarade frågor (88343)