Folkbokförd på adress och arv

2021-04-04 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Min far som är pensionerad är folkboförd hos mig i min bostadsrätt som bara jag äger. Anledningen är att han till stor del av året reser utomlands och har inget eget boende i Sverige. Jag sköter hans administrativa ärenden som exempelvis räkningar. Min undran är när min far går bort kan mina syskon göra anspråk på min bostad eller på det bohag som finns i min bostadsrätt?Tack på förhand.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om arv återfinns i ärvdabalken (ÄB).

Som huvudregel när en person avlidit ska kvarlåtenskapen (egendom som avliden lämnar efter sig) fördelas utifrån den legala arvsordningen där arvlåtarens barn står först på tur, se bland annat 2 kap 1 § ÄB.

Enbart det faktum att din far är folkbokförd på din adress och att du betalar hans räkningar innebär inte att han har någon äganderätt till bostadsrätten. Dina syskon kan därför inte göra anspråk på din bostadsrätt eller det bohag som är ditt när han avlider. Detta då det inte utgör en del av din fars egendom.

Om du däremot i din bostadsrätt har egendom som din far äger, exempelvis möbler, har dina syskon som utgångspunkt rätt att göra anspråk på denna.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Elias Kröger
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3658)
2021-10-18 Kan en anhörigs aska skickas till mig från utlandet?
2021-10-16 Får två sambos bevittna en fullmaktsgivarens namnteckning på en framtidsfullmakt?
2021-10-16 Flytta in hos pojkvän utan vårdnadshavares samtycke?
2021-10-16 Skriva över sin del av gemensamt hus på sin make/maka?

Alla besvarade frågor (96421)