Flytta vid gemensam vårdnad

2016-10-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
hej Kan ett skilt par förbjuda den andra föräldern att flytta till en annan by i samma kommun ..dom har delad vårdnad om barnen (barnen kommer att ha skolskjuts till den skola som de har gått i )
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör utövandet av vårdnad för barn finns i föräldrabalken (FB).

Eftersom de har gemensam vårdnad om barnen har de båda två rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter enligt 6 kap. 11 och 13 §§ FB. De ska därför gemensamt bestämma över barnens boende och en förälder kan därför inte flytta med dem utan den andres medgivande. Eftersom det handlar om en flytt inom samma kommun där barnen kommer gå kvar i samma skola kanske det ändå finns en möjlighet för vårdnadshavarna att komma överens?

För att en förälder själv ska få bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter krävs att denne har ensam vårdnad. Ensam vårdnad går att få genom att domstol beslutar om det enligt 6 kap. 5 § FB eller genom att föräldrarna avtalar om att en av dem ska ha ensam vårdnad och socialnämnden godkänner avtalet enligt 6 kap. 6 1 FB. När rätten beslutar om vårdnad så ska de särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnen.

Den ena föräldern kan således motsätta sig att den andra flyttar med barnen om de har gemensam vårdnad.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3590)
2021-02-28 Skolfråga - besvaras ej
2021-02-28 Kan jag återkalla giftorätten i enskild egendom?
2021-02-27 Värdering av lösöre
2021-02-25 Amerikanskt medborgarskap och insemination

Alla besvarade frågor (89883)