Flytta som umgängesförälder

2017-07-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Ska flytta till Spanien och har en dotter på 12 år. Kan hennes mamma hindra mig från att flytta? Dottern kommer bo hos sin mamma och gå i skolan här i Sverige men flyga när de är lov till mig! Vad gäller??
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Du kan hitta reglerna om barns vårdnad, boende och umgänge i Föräldrabalken (FB) 6 kap.

Det framgår inte i din fråga om ni har gemensam vårdnad över er dotter, men oavsett hur vårdnaden ser ut är mamman till din dotter boendeförälder (eftersom att dottern stadigvarande ska bo hos henne) och du umgängesförälder.

Vid gemensam vårdnad ska alla beslut gällande barnets personliga angelägenheter tas gemensamt av de båda föräldrarna, FB 6 kap. 13 §. Detta innebär att en förälder till exempel inte får ta beslut om barnets skolgång eller flytta med barnet utan den andra förälderns godkännande.

Däremot är umgängesföräldern själv, alltså utan barnet, fri att flytta trots att den andra föräldern inte godkänner det. Viktigt att dock att poängtera att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut gällande barns vårdnad, boende och umgänge, FB 6 kap. 2 a §. Något som främst tas hänsyn till är barnets behov av kontinuitet, alltså trygghet och stabilitet, samt barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna. Trots att din dotters mamma alltså inte kan hindra dig från att flytta vill jag upplysa dig om att hon möjligtvis skulle kunna hävda att din flytt inte är gynnsam för dottern. Hon skulle i så fall kunna försöka få till en ändring av vårdnaden eller umgänget. En sådan ändring är möjlig genom att en förälder väcker talan om det hos rätten, som sedan får göra en bedömning utifrån vad de anser är bäst för barnet.

För att sammanfatta mitt svar kan alltså din dotters mamma inte förbjuda dig från att flytta. Det hon däremot skulle kunna göra är att ansöka om ändring i vårdnaden eller umgänget med hänsyn till barnets bästa och kontinuitetsprincipen. Huruvida hon skulle nå framgång med det i rätten eller inte är omöjligt att säga, det beror på en mängd olika omständigheter såsom till exempel hur boendet tidigare sett ut. Om umgänget inte ändras avsevärt från tidigare situation och er dotter endast ska vara hos dig under skolloven så har jag svårt att se att det skulle rubba kontinuitetsprincipen alltför mycket, men det är återigen en bedömning som domstolen får göra.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Mikaela Lundblad
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?