FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt21/07/2017

Flytta som umgängesförälder

Ska flytta till Spanien och har en dotter på 12 år. Kan hennes mamma hindra mig från att flytta? Dottern kommer bo hos sin mamma och gå i skolan här i Sverige men flyga när de är lov till mig! Vad gäller??

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Du kan hitta reglerna om barns vårdnad, boende och umgänge i Föräldrabalken (FB) 6 kap.

Det framgår inte i din fråga om ni har gemensam vårdnad över er dotter, men oavsett hur vårdnaden ser ut är mamman till din dotter boendeförälder (eftersom att dottern stadigvarande ska bo hos henne) och du umgängesförälder.

Vid gemensam vårdnad ska alla beslut gällande barnets personliga angelägenheter tas gemensamt av de båda föräldrarna, FB 6 kap. 13 §. Detta innebär att en förälder till exempel inte får ta beslut om barnets skolgång eller flytta med barnet utan den andra förälderns godkännande.

Däremot är umgängesföräldern själv, alltså utan barnet, fri att flytta trots att den andra föräldern inte godkänner det. Viktigt att dock att poängtera att barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut gällande barns vårdnad, boende och umgänge, FB 6 kap. 2 a §. Något som främst tas hänsyn till är barnets behov av kontinuitet, alltså trygghet och stabilitet, samt barnets behov av en god kontakt med båda föräldrarna. Trots att din dotters mamma alltså inte kan hindra dig från att flytta vill jag upplysa dig om att hon möjligtvis skulle kunna hävda att din flytt inte är gynnsam för dottern. Hon skulle i så fall kunna försöka få till en ändring av vårdnaden eller umgänget. En sådan ändring är möjlig genom att en förälder väcker talan om det hos rätten, som sedan får göra en bedömning utifrån vad de anser är bäst för barnet.

För att sammanfatta mitt svar kan alltså din dotters mamma inte förbjuda dig från att flytta. Det hon däremot skulle kunna göra är att ansöka om ändring i vårdnaden eller umgänget med hänsyn till barnets bästa och kontinuitetsprincipen. Huruvida hon skulle nå framgång med det i rätten eller inte är omöjligt att säga, det beror på en mängd olika omständigheter såsom till exempel hur boendet tidigare sett ut. Om umgänget inte ändras avsevärt från tidigare situation och er dotter endast ska vara hos dig under skolloven så har jag svårt att se att det skulle rubba kontinuitetsprincipen alltför mycket, men det är återigen en bedömning som domstolen får göra.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar
Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”