FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt24/11/2016

Flytta med barn vid gemensam vårdnad

Undrar måste man ha pappas underskrift om man flyttar inom samma kommun när man har gemensam vårdnad ? Svar fort tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!


Då din fråga rör föräldraskap finns regler om det i föräldrabalken (FB), som du hittar här.


När man har gemensam vårdnad innebär det att båda föräldrarna har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6:11 och 6:13 FB. Föräldrarna ska därför gemensamt bestämma över barnets boende och på grund av det kan man inte flytta med barnet utan den andra förälderns medgivande.


För att endast en förälder ska få bestämma över barnets boende krävs att denne har ensam vårdnad. Ensam vårdnad kan man få genom att det beslutas av domstol eller att man kommer överens med den andra föräldern om det och då skriver det i ett avtal som sedan ska godkännas av socialnämnden, 6:5 FB och 6:6 FB.


För att få hjälp att som föräldrar komma överens om frågor rörande vårdnad, boende eller umgänge kan man vända sig till sin kommun för att ha så kallade samarbetsavtal, 6:18 FB.


Hoppas att detta gav svar på din fråga!


MVH

Lisa AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?