Flytta med barn vid gemensam vårdnad

2016-11-22 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag har en nära anhörig som har gemensam vårdnad om sin 2 barn. Kan den ena föräldern flytta 3o mil och ta med små barn utan medgivande fr den andre föräldern? På ngn sorts familjerätt per tel har hon fått ett ja!!!!....Om man begär ensam vårdnad, detta går igenom, kan det då tänkas vara O K?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler som rör utövandet av vårdnad för barn finns i föräldrabalken (FB).

Eftersom de har gemensam vårdnad om barnen har de båda två rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter enligt 6 kap. 11 och 13 §§ FB. De ska därför gemensamt bestämma över barnens boende och en förälder kan därför inte flytta med dem utan den andres medgivande.

För att en förälder själv ska få bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter krävs att denne har ensam vårdnad. Ensam vårdnad går att få genom att domstol beslutar om det enligt 6 kap. 5 § FB eller genom att föräldrarna avtalar om att en av dem ska ha ensam vårdnad och socialnämnden godkänner avtalet enligt 6 kap. 6 1 FB. När rätten beslutar om vårdnad så ska de särskilt beakta föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnen. Skulle den ena föräldern ha ensam vårdad innebär det att denne kan flytta utan den andres medgivande.

Den ena föräldern kan såldes inte flytta med barnen utan medgivande av den andra föräldern.

Hoppas det var svar på din fråga!

Hanna Rappmann
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3525)
2020-10-19 Får en underårig själv förvalta över pengar den fått i gåva?
2020-10-18 Krävs vårdnadshavares godkännande för tatuering?
2020-10-18 Barnen bor heltid hos pappan
2020-10-16 Val av skolgång vid gemensam vårdnad

Alla besvarade frågor (85187)