Flytta med barn utan samtycke från den andra vårdnadshavaren

2018-01-01 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Jag och min man har ansökt om skilsmässa och flyttade isär för snart 5 månader sedan. Vi har gemensam vårdnad om våra två barn 7 och 5 år. Jag vill nu flytta till ny bostad i grannkommunen. Vilket barnens pappa sätter sig emot. Barnen själva är positiva till flytt då vi idag bor i en lägenhet på 1,5 rok. Barnen kommer gå kvar i samma skola/förskole. Transporttiden från nya bostadenm är ca 15 minuters bilväg. Kan jag flytta även om barnens pappa inte godkänner detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Regler om barns vårdnad, boende och umgänge hittar du i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Jag utgår i mitt svar från att du har barnen boende hos dig, åtminstone delvis.

Som vårdnadshavare har man rätt och skyldighet att besluta i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 11 § FB. Om barnet har två vårdnadshavare tillkommer denna rätt vårdnadshavarna gemensamt, 6 kap. 13 § FB. Detta innebär att en vårdnadshavare inte utan den andra vårdnadshavarens samtycke kan fatta beslut som är ingripande för barnet. Barnets boende är ett beslut som typiskt sett anses vara av sådan ingripande karaktär. Det krävs därför i regel samtycke från båda vårdnadshavarna för att flytta med barnet.

För att ha ensam beslutanderätt i frågor som rör barnet krävs att man har ensam vårdnad. Det finns en möjlighet att ansöka om ensam vårdnad. Domstolen beslutar då om en ändring i vårdnaden ska ske, 6 kap. 5 § FB. Vid bedömningen ska domstolen särskilt ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet.

Föräldrar kan enligt 5 kap. 3 § socialtjänstlagen få hjälp att nå enighet i frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge genom så kallade samarbetssamtal, 6 kap. 18 § FB. Jag skulle rekommendera att du och barnens pappa i första hand tar hjälp av sådana samarbetssamtal för att försöka komma överens.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela Lundblad
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98676)