FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt04/12/2017

Flytta med barn utan andra vårdnadshavarens samtycke

Hejsan.

Jag har en dotter som fyller 13 år i januari. Jag har henne på heltid och hon är hos sin pappa varannan helg. Vi har tänkt att flytta till en annan ort pga jobb,men pappan vägrar gå med på det eftersom det innebär byte av skola mm. Jag har erbjudit mig att både köra och hämta henne när hon ska dit. Har jag inget att säga till om utan hans godkännande?

Tar gärna svar via mail.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om barns vårdnad, boende och umgänge hittar du i 6 kap. föräldrabalken (FB).

Svaret på din fråga beror på hur vårdnaden om ert barn ser ut. Om du har ensam vårdnad har du rätt att på egen hand fatta beslut som rör barnet, och du kan i så fall besluta om att flytta utan samtycke från barnets pappa, 6 kap. 11 § FB. Om ni däremot har gemensam vårdnad tillkommer rätten att bestämma om barnets personliga angelägenheter er gemensamt, 6 kap. 13 § FB. Detta innebär att en förälder inte utan den andra förälderns samtycke kan fatta beslut som är ingripande för barnet. En flytt som resulterar i byte av skola är typiskt sett ett sådant beslut och du måste därför ha samtycke från barnets pappa innan du flyttar med barnet.

För att ha ensam beslutanderätt i frågor som rör barnet krävs alltså att du har ensam vårdnad. Det finns en möjlighet att ansöka om ensam vårdnad. Domstolen beslutar då om en ändring i vårdnaden ska ske, 6 kap. 5 § FB. Vid bedömningen ska domstolen särskilt ta hänsyn till föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Det är tveksamt om er situation ger tillräckligt starka skäl för domstolen att besluta om ensam vårdnad, men detta är givetvis svårt att säga då domstolen gör en helhetsbedömning av samtliga omständigheter.

Avslutningsvis kan det vara värt att nämna att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut rörande barns vårdnad, boende och umgänge, 6 kap. 2 a § FB.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000