FrågaFAMILJERÄTTÖvrigt08/12/2016

Flytt med barn vid gemensam vårdnad

Hej! Jag undrar om det finns något alternativ till ensam vårdnad? Barnets pappa bor utomlands och vi har delad vårdnad, men barnet bor 100% hos mig och kommer att göra det i flera år framöver. Det fungerar bra, men det gör det lite krångligt när vi byter bostad och/eller förskola eftersom vi då behöver hans samtycke. Han har ingen e-legitimation och då ska allt skickas per post istället. Jag hyr min bostad, och kommer att flytta igen om ett år. Finns det någon möjlighet för honom att ge mig ensam rätt att bestämma var barnet ska bo? Att vi behåller delad vårdnad, men att jag kan anmäla flytt till Skatteverket samt ansöka om förskoleplats utan hans skriftliga samtycke?

Tack på förhand!


Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Som vårdnadshavare har man rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap 11§ Föräldrabalken (FB). Eftersom att ni har gemensam vårdnad ska ni tillsammans bestämma i dessa frågor, detta följer av 6 kap 13§ FB och innebär att ni som huvudregel ska fatta alla beslut gemensamt.

Till denna regel finns några undantag. Vissa beslut som rör den dagliga omsorgen, såsom val av kläder, mat sovtider osv. har man ansett att den förälder som barnet bor tillsammans med får besluta om på egen hand. Andra beslut får den ena vårdnadshavaren endast ta på egen hand om den andra är förhindrad att ta del av beslutet och beslutet inte utan olägenhet kan uppskjutas. Beslut av ingripande betydelse för barnets framtid får den ena vårdnadshavaren ensam besluta i endast om barnets bästa uppenbarligen kräver det, 6 kap 13§ st. 2 FB. Exempel på beslut av ingripande betydelse för barnets framtid är just boende och skolgång. Denna regel finns till för att den ena vårdnadshavaren t ex inte utan tillstånd ska kunna flytta med barnet till en plats där den andra vårdnadshavaren inte kan komma i kontakt med barnet, eller sätta barnet i en speciell skola som påverkar uppväxten. Regelns syfte är alltså att skydda barnet och säkra dennes rätt till en god kontakt med båda föräldrarna.

Detta innebär i ert fall att du endast kan ta beslut om flytt och ansöka om förskoleplats på egen hand om ert barns bästa uppenbarligen kräver det samt att barnets pappa är förhindrad att ta del i dessa beslut. Eftersom att han har möjlighet att ta del i beslutet, trots att detta är mer tidskrävande för er, krävs det att han gör det. Alltså finns det dessvärre ingen möjlighet för dig att på egen hand bestämma i dessa frågor.

För att lösa detta skulle du kunna ansöka om ensam vårdnad enligt 6 kap 5§ FB. Om den gemensamma vårdnaden upplöses och du får ensam vårdnad ges du även ensam bestämmanderätt i alla frågor som rör ert barns personliga angelägenheter och du kan på så sätt besluta om både flytt och förskola på egen hand. Detta kan dock leda till en tvist i domstol om ni som vårdnadshavare inte är överens. En domstolstvist kan bli mycket kostsam både i form av tid och pengar, dessutom är det ofta väldigt påfrestande för alla inblandade parter, framförallt för barnet. Om ert ärende hamnar i rätten så ska domstolen avgöra om det ska göras en ändring i vårdnaden. Bedömningen ska ske med beaktande av barnets bästa samt föräldrarnas samarbetsförmåga. Hur domstolen skulle döma i ert fall är svårt att säga utifrån dessa omständigheter, men oavsett resultat är det oftast att föredra att inte gå till domstol, om detta kan undvikas.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Mikaela LundbladRådgivare
Hittade du inte det du sökte?