Flytt med barn utan den andre vårdnadshavarens tillåtelse

2017-05-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej, min ex fru ska flytta 4,5mil bort till en annan kommun, kan hon ta med sig barnen mot min vilja?Vi har gemensam vårdnad och barnen bor varannan vecka. Hon har bott kvar i vårt gemensamma hus och barnen har varit folkbokförda där, jag flyttade för en månad sen till en lägenhet i samma kommun som vi bott i.Jag har sagt att hon kan ha barnen varannan vecka men att de ska vara folkbokförda hos mig, då jag är rädd att hon smart kommer att byta skola för dom annars
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Då din fråga rör barns boende finns bestämmelser om detta i föräldrabalken (FB).

Barnens bästa ska vara avgörande för alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge (FB 6kap 2 a §). Du och din exfru har rätt och är även skyldiga att bestämma i frågor som rör barnens personliga angelägenheter (FB 6 kap 11§). Eftersom ni har gemensam vårdnad har ni tillsammans denna rätt och skyldighet(FB 6 kap 13§). När det gäller boende är det dessutom så att det anses vara ett beslut av ingripande betydelse vilket gör att ingen av vårdnadshavarna ensam får fatta beslut om boende utan beslutet måste fattas gemensamt om det inte är så att barnets bästa uppenbarligen kräver att en vårdnadshavare ensam tar beslutet och den andra vårdnadshavaren inte kan delta i beslutsfattande på grund av exempelvis sjukdom eller frånvaro (FB 6 kap 13§). För att en av vårdnadshavarna ensam annars ska kunna besluta om ändrat boende så krävs att den vårdnadshavaren får ensam vårdnad, vilket man som vårdnadshavare kan väcka talan om hos domstol (FB 6 kap 5 §). Om en vårdnadshavare flyttar med barnen utan den andra vårdnadshavarens tillåtelse så riskerar denne dessutom att dömas för egenmäktighet med barn, om barnen är under femton år (Brottsbalken 7 kap 4 §).

I ditt fall då du och din exfru har gemensam vårdnad krävs alltså att ni kommer överens för att någon av er ska kunna ändra barnens bostadsort. För att någon av er ensam ska kunna besluta i denna typ av frågor krävs ensam vårdnad, vilket man kan väcka talan om i domstol. Även om någon av er väcker talan om ensam vårdnad är det dock ingen självklarhet att det blir så. Om en av er flyttar med barnen trots att ni inte fått den andres samtycke och om barnen är under femton riskerar denne dessutom att dömas för egenmäktighet med barn.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

Mvh

Lisa Andersson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?