Flerfaldig brottslighet och gemensam påföljd

2014-12-29 i Påföljder
FRÅGA
hej, jag har hört att man inte kan bli straffad på två olika sätt samtidigt? Ungefär om man blir gripen för rattfylla/våld mot tjänsteman så kan man bara få straff för det värsta av dem två punkterna. Stämmer detta? Eller kan man få både böter och fängelse. Gott nytt år önskar Ludde
SVAR

Hej och välkommen till Lawline

Det är inte möjligt att bli straffad för samma gärning två gånger. Det sagda framgår av såväl svensk rätt (30:9 RB) som internationell rätt och kallas ofta för "ne bis in idem". Att däremot bli straffad på olika sätt för olika gärningar, är möjligt.

Det vanliga är emellertid att när flera gärningar begås av en och samma person, behandlas de båda gärningarna tillsammans i en rättegång och då döms normalt sätt också bara en gemensam påföljd ut. Påföljdsbestämningen går till ungefär som så att om rattfylleribrottet exempelvis har ett straffvärde på 6 månaders fängelse och våld mot tjänsteman ett straffvärde på 4 månaders fängelse, slås de båda gärningarna ihop till ett totalt straffvärde om 10 månader som därefter renderar i en gemensam påföljd.

Däremot medges i regel en "mängdrabatt" vid flerfaldig brottslighet vilket innebär att det mindre ingripande brottets straffvärde halveras, i exemplet skulle alltså våld mot tjänsteman bara ges ett straffvärde på ca 2 månaders fängelse. Det totala straffvärdet blir då bara 8 månaders fängelse. Slutligen görs en helhetsbedömning av det sammanslagna straffvärdet, brottens art och gärningsmannens eventuella återfall, vilket sedmera resulterar i en gemensam påföljd för de båda brotten.

Slutligen kan sägas att det inte alltid helt lätt att bestämma vad som utgör en gärning. Det går exempelvis inte att döma för olika "grader" av samma brott. Det kan också vara problematisk att bestämma om ett tagande av 4 olika saker ska betraktas som 4 fall av stöld eller enbart ett fall av stöld. Det sagda verkar dock inte utgöra något problem i ditt fall då rattfylleri och våld mot tjänsteman är två separata brott.

Gott nytt år!

Sara Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81786)