Firmatecknare enskild förening?

2019-03-03 i Föreningar
FRÅGA
Hej! Vi är en Ideell förening som bestämt oss för att skaffa bankkonto, I våra stadgar står det följande: "Firmatecknare är två i förening ordförande och vice ordförande." Då kassören och vice ordförande i princip alltid varit samma person. Men med en nyvald kassör som varken är ordförande eller vice ordförande blir detta oerhört opraktiskt och därför har vi bestämt oss för att ändra stadgarna. Årsmötet är precis runt hörnet så jag tänkte dubbelkolla med er vilken som är den bästa formuleringen. Finns det möjlighet att kassören kan teckna själv medans ordförande och vice ordförande tecknar tillsammans? Skulle ev. denna formuleringen fungera? "Firman tecknas av ordförande och vice ordförande gemensamt. Styrelsen kan välja att bemyndiga enskilda ledamöter att ensamma teckna firman i transaktioner och avtal som är juridiskt bindande. Beslut om att bemyndiga enskild medlem fattas med enkel majoritet. Uppstår lika röstetal har ordförande utslagsröst."
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur ni vill dela upp er firmateckningsrätt inom er förening får ni helt bestämma själv efter de som ni kommer överens om. Det finns ingen lag kring hur en ideell förening firma ska tecknas. Alltså kan ni välja att ordförande och vice ordförande ska teckna firman gemensamt, dock kan detta bli problematiskt om exempelvis någon av dessa personer är bortresta. Jag tycker att den formuleringen som ni har tänkt att använda är mycket bra för att tillgodose era nya behov med den nya kassören. Ni bör dock fundera på om styrelsen ska bemyndiga enskild ledamot eller enskild medlem. Ni har skrivit olika i er formulering nu vilket kan skapa problem i framtiden ifråga med vad som menas. Alla medlemmar kanske inte är ledamöter i styrelsen i er förening.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Jesper Kröger
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (360)
2019-09-15 Den ekonomiska föreningens och medlemmarnas bundenhet till det som stadgarna föreskriver
2019-08-20 Vilka krav kan uppställas i stadgan i en ideell förening?
2019-07-23 Beslut i ideell förening
2019-07-21 Regler kring årsredovisning i samfällighetsförening

Alla besvarade frågor (72873)