Finns några juridiska nackdelar om vårt gemensamma barn blir skrivet hos den andra föräldern?

2020-03-31 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej. Är mitt i en separation och undrar om och vad det finns för juridiska nackdelar om vårt gemensamma barn blir skriven hos mitt ex. Gemensam vårdnad är det som gäller. Kan det bli lättare för mitt ex att flytta längre med vår dotter eller att söka egen vårdnad. Båda vill va boende förälder. Men känns jobbigt att blanda in varsin jurist om det inte spelar juridisk roll. Vill bara få vara med min dotter.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Var ska barnet folkbokföras?

Om ett barn står under gemensam vårdnad som vårdnadshavare som inte bor tillsammans och barnet under sin normala livsföring sover i ungefär lika stor utsträckning hos båda får barnet folkbokföras hos den av vårdnadshavarna som de båda kommer överens om (7a § folkbokföringslagen). Att blanda in en jurist kommer förmodligen endast leda till att ni uppmanas göra ett sådant avtal, och bör inte vara nödvändigt. Om ni inte kommer överens görs en bedömning om var barnet med hänsyn till samtliga omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist (7 § folkbokföringslagen).

Spelar det någon roll vart barnet är skrivet?

Så länge det är gemensam vårdnad som gäller ska det inte spela någon större roll var barnet är skrivet. För att få flytta med ett barn när gemensam vårdnad gäller krävs att båda vårdnadshavarna godkänner det (6 kap 2 § föräldrabalken). Barnets folkbokföringsadress är inte relevant. När det kommer till att söka egen vårdnad är det många faktorer som spelar in, bland annat var barnet i praktiken spenderar sin tid, men inte heller här spelar det någon roll hos vem barnet är skrivet. Det viktigaste är att umgänget ser liknande ut och att båda kan bedömas vara lämpliga vårdnadshavare.

Sammanfattningsvis

Om en tvist skulle uppstå är det avgörande vad domstolen anser vara bäst för barnet (6 kap 2 a § föräldrabalken). I den bedömningen kan det ingå saker som att barnet ska få gå kvar i samma skola som tidigare och dylikt, men så länge boendet faktiskt sker hos båda föräldrarna är det inte relevant var det är skrivet. Hen får oavsett inte flytta med barnet, och hen anses inte vara mer av en primär vårdnadshavare än vad den andra föräldern är.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3552)
2020-12-04 Kan modern hindra att ett ofött barn bortförs till faderns hemland?
2020-11-30 Kan halvsyskon eller kusiner ärva?
2020-11-30 Vem har rätt att bestämma vart barnet ska bo?
2020-11-30 Krävs samtycke av make vid borgensåtagande?

Alla besvarade frågor (86931)