Finns någon lagregel som kan få min sambo att lägga mer tid på barnen?

2020-09-30 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag och min sambo har ett barn ihop, han jobbar heltid och jag pluggar heltid. Sambons schema är lite oregelbundet så det innebär att han är ledig många vardagar och vårt barn får då inte gå på förskola. Han orkar dock inte ta hand om vårt barn en hel arbetsdag (dock orkar han arbeta 11-timmarspass) utan lämnar barnet till mig en stund efter lunch. Om jag tjafsar kan jag få plugga lite mer på eftermiddagen men jag vill inte bråka allt för mycket framför vårt barn. Nu är det ju så att mycket av undervisningen sker distans och man vill inte ge sig iväg i onödan. Sambon säger att jag inte kan tvinga honom. Jag tänker att han borde ha någon skyldighet som förälder att ta hand om sitt barn när jag har annan sysselsättning, men ha säger att han inte har det. Barnet får ju inte gå på förskola om en förälder är ledig men om han inte tar hand om barnet måste ju givetvis jag göra det. Han försvårar ju mina studier och i förlängningen även inkomst om jag inte skulle klara kurserna (vi har inte delad ekonomi).Om vi varit separerade borde ju detta räknas som umgängesvägran/vägran att samarbeta, men om man bor ihop?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga så att du undrar om det finns någon bestämmelse om umgängesvägran eller liknande om föräldrarna bor ihop. Regler om föräldrar och barn finns i föräldrabalken.

I föräldrabalken finns en del allmänna regler gällande barns vårdnad. Det står att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda (6 kap 1-2 §§ föräldrabalken). Vidare står att barnets vårdnadshavare svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (6 kap 2föräldrabalken). I syfte att hindra att barnet orsakar skada för någon annan ska vårdnadshavaren vidare svara för att barnet står under uppsikt eller att andra lämpliga åtgärder vidtas.

Utgångspunkten är att ni båda har lika mycket ansvar gällande vårdnad och tillsyn över barnet. Det finns dock ingen lagregel du kan hämta stöd från för att få din sambo att bli mer engagerad/lägga mer tid på barnet under tiden sambon är hemma. Lagstiftaren har ansett att det är upp till varje familj att "få ihop vardagspusslet" och ha inte lagt sig i hur mycket tid familjemedlemmar lägger på barnen, sysslor i hemmet osv.

Hoppas du fått svar på din fråga och att situationen löser sig!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3605)
2021-04-18 Ofullständig fråga
2021-04-14 Om man säljer enskild egendom blir pengarna man får enskild egendom?
2021-04-12 Vilket lands lag gäller när vi gift oss utomlands?
2021-04-11 Kan jag hindras från att träffa min sambos barn?

Alla besvarade frågor (91353)