Finns hinder för att riva ett testamente?

Hej,

Jag är God Man till en äldre herre.

Han har tidigare skrivit ett testamente och då förhållandena har förändrats vill han riva det.

Hur gör man då? Är det bara att riva eller finns det hinder för det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om återkallelse av testamenten finns i 10 kap ärvdabalken (ÄB).

Det finns inga formkrav för återkallelse av testamente. Vad som spelar roll är testatorns verkliga vilja, och att någon form av rättshandling begås. Detta kan vara allt från att förstöra testamentet till att skriva ett nytt eller annonsera att testamentet inte längre gäller (10 kap 5 § ÄB). Att riva ett testamente är alltså ett godtagbart sätt att återkalla testamentet på, men det är viktigt att personen själv gör det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”