Finns hinder för att riva ett testamente?

Hej,

Jag är God Man till en äldre herre.

Han har tidigare skrivit ett testamente och då förhållandena har förändrats vill han riva det.

Hur gör man då? Är det bara att riva eller finns det hinder för det?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om återkallelse av testamenten finns i 10 kap ärvdabalken (ÄB).

Det finns inga formkrav för återkallelse av testamente. Vad som spelar roll är testatorns verkliga vilja, och att någon form av rättshandling begås. Detta kan vara allt från att förstöra testamentet till att skriva ett nytt eller annonsera att testamentet inte längre gäller (10 kap 5 § ÄB). Att riva ett testamente är alltså ett godtagbart sätt att återkalla testamentet på, men det är viktigt att personen själv gör det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika RedeliusRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning