Finns hinder för att riva ett testamente?

2019-09-30 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag är God Man till en äldre herre.Han har tidigare skrivit ett testamente och då förhållandena har förändrats vill han riva det.Hur gör man då? Är det bara att riva eller finns det hinder för det?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om återkallelse av testamenten finns i 10 kap ärvdabalken (ÄB).

Det finns inga formkrav för återkallelse av testamente. Vad som spelar roll är testatorns verkliga vilja, och att någon form av rättshandling begås. Detta kan vara allt från att förstöra testamentet till att skriva ett nytt eller annonsera att testamentet inte längre gäller (10 kap 5 § ÄB). Att riva ett testamente är alltså ett godtagbart sätt att återkalla testamentet på, men det är viktigt att personen själv gör det.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erika Redelius
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2349)
2020-01-25 Kan man ha flera testamenten?
2020-01-24 Har barn rätt till arv efter en förälder?
2020-01-21 Hur skall jag göra när jag vill ge mitt ena barn allt förutom laglotten som skall till mitt andra barn?
2020-01-20 Syskons arv och testamente

Alla besvarade frågor (76518)