Finns dödsstraff i Sverige och i så fall för vilka brott?

2019-07-06 i Påföljder
FRÅGA
Fick nyss ett genomarbetat och tydligt svar. Stort tack! Jag har en följdfråga: Finns dödsstraff i Sverige? Och i så fall för vilket/vilka brott?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Vad roligt att du blev nöjd med svaret du fick på din fråga. Din följdfråga är av straffrättslig karaktär och regleras främst i regeringsformen (RF).

Vad säger grundlagen om dödsstraff?

Regeringsformen är en grundlag (1 kap. 3 § RF) och detta betyder att den står över de andra vanliga lagarna. Skulle en lag strida mot regeringsformen är det således det som står i regeringsformen som gäller. Det finns ett uttryckligt förbud mot dödsstraff i regeringsformen (2 kap. 4 § RF) där man uttrycker det som att "dödsstraff får inte förekomma". Detta betyder alltså att vi inte har dödsstraff i Sverige. Inte heller brottsbalken eller någon annan straffrättslig lag föreskriver dödsstraff som påföljd för ett brott.

Hoppas detta var till hjälp för dig och att du fick svar på din fråga.

Linn Lindelöf
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1270)
2020-07-06 Hur länge finns en prick kvar i belastningsregistret?
2020-07-02 När kan man hamna i belastningsregistret?
2020-07-02 Hur länge finns brott kvar i belastningsregistret?
2020-06-30 Påföljd för bidragsbrott

Alla besvarade frågor (81820)