Finns det något man kan göra om man inte vill att 12:2 regeln ska kunna användas?

2021-08-31 i Särkullbarn
FRÅGA
Finns det något man kan gör om man inte vill att 12:2 regeln ska kunna användas när en i ett gift par går bort och det finns särkullbarn på båda sidor och inga gemensamma barn? Kan det regleras med hjälp av äktenskapsförord och testamente och i så fall på vilket sätt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

12 kap. 2 § Ärvdabalken är en så kallad jämkningsregel som innebär att makarna behåller sitt eget giftorättsgods. Stadgandet fungerar bland annat som ett skydd för den efterlevande maken som vill undvika att särkullbarn till den avlidne maken ska kunna ärva den efterlevande makens giftorättsgods. Det finns dessvärre inga hinder för att denna regel ska kunna åberopas och vidare heller ingenting man kan göra rent juridiskt, varken ett äktenskapsförord, testamente eller liknande, för att förhindra ett eventuellt åberopande.

Jag hoppas detta besvarade din fråga om inte får du gärna höra av dig till oss igen!

Hälsningar,

Sara Hrnic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?