Finns det något krav på att årsstämman måste ha ett visst antal medlemmar närvarande för att vara beslutsför i ansvarsfrihetsfrågan?

2019-04-05 i Föreningar
FRÅGA
Vad kan en förening göra med ansvarfrihetsfrågan om årsmötet inte samlar tillräckligt antal medlemmar?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig med din fråga till Lawline!

Det är på föreningsstämman som medlemmarna har möjlighet att påverka föreningens verksamhet (6 kap. 1 § första stycket lag om ekonomiska föreningar). Vid beslut om ansvarsfrihetsfrågan gäller den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna gäller om inte annat anges i stadgarna (6 kap. 33 § lag om ekonomiska föreningar). Notera att det står "avgivna" i lagtexten. Detta innebär att det handlar om de medlemmar som närvarat på årsstämman och avgett en röst i frågan. Det är alltså inte ett krav att årsstämman måste ha ett visst antal medlemmar för att kunna vara beslutsför i frågan om ansvarsfrihet. Det är alltså fullt möjligt att komma fram till ett beslut i ansvarsfrihetsfrågan oavsett hur få medlemmar som befinner sig på årsstämman.

Hoppas du fick svar på din fråga. Om du har några fler frågor eller funderingar är du välkommen åter.

Med vänliga hälsningar,

Ava Setayesh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (380)
2020-02-27 Hur fattas beslut om försäljning av fast egendom i samfällighetsföreningar?
2020-02-19 Måste ett ombud vara medlem för att kunna rösta på en föreningsstämma?
2020-02-01 Överlåtelse av fast egendom från samfällighetsförening
2020-01-25 Fråga om styrelsearvode i ideell förening

Alla besvarade frågor (77541)