Finns det någon möjlighet att få ut sin arvslott i förtid?

2018-01-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejMin far är placerad på ett demens boende och har inte lång tid kvar i detta liv.Han är omgift med en ny fru som han har två barn med. Tyvärr så har jag inte en bra kontakt med dessa då då dom har förnekat att jag existerar. Jag undrar fins detnågon möjlighet för mig att få min arvslott innan min far har gott bort?
SVAR

Hej!

Det är ärvdabalken som reglerar frågor kring arv. Enligt ärvdabalken 1:1 framgår det att arv endast kan delas ut till de personer som lever vid arvlåtarens död, inte innan arvlåtaren har gått bort. Enkelt uttryckt blir svaret på din fråga nej.

Det finns dock en möjlighet till förskott på arv, något som regleras i sjätte kapitlet ärvdabalken. Där framgår det av huvudregeln i ärvdabalken 6:1 att gåvor som arvlåtaren ger en bröstarvinge antas vara förskott å arv så länge inget annat har framkommit, t.ex. genom ett gåvobrev där det uttryckligen står att det inte är fråga om just förskott på arv. Om en gåva räknas som förskott på arv innebär detta att beloppet ska räknas bort från bröstarvingens laglott vid bodelningen. Du skulle alltså i princip kunna få ut din laglott i förtid så länge arvlåtaren är med på det. Problemet för din del som jag ser det är att eftersom din far är placerad på ett demensboende skulle man in efterhand kunna ifrågasätta ifall förskottet givits av fri vilja beroende på hur dement din far är.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Simon Rydberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3687)
2022-01-24 Vilka rättigheter har pappan?
2022-01-16 Generellt om räkningar i ett dödsbo
2022-01-07 Samboförhållande - Bodelning - Och arv
2022-01-07 Missbruk av fullmakt?

Alla besvarade frågor (98676)