Finns det någon möjlighet att få ut sin arvslott i förtid?

2018-01-09 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
HejMin far är placerad på ett demens boende och har inte lång tid kvar i detta liv.Han är omgift med en ny fru som han har två barn med. Tyvärr så har jag inte en bra kontakt med dessa då då dom har förnekat att jag existerar. Jag undrar fins detnågon möjlighet för mig att få min arvslott innan min far har gott bort?
SVAR

Hej!

Det är ärvdabalken som reglerar frågor kring arv. Enligt ärvdabalken 1:1 framgår det att arv endast kan delas ut till de personer som lever vid arvlåtarens död, inte innan arvlåtaren har gått bort. Enkelt uttryckt blir svaret på din fråga nej.

Det finns dock en möjlighet till förskott på arv, något som regleras i sjätte kapitlet ärvdabalken. Där framgår det av huvudregeln i ärvdabalken 6:1 att gåvor som arvlåtaren ger en bröstarvinge antas vara förskott å arv så länge inget annat har framkommit, t.ex. genom ett gåvobrev där det uttryckligen står att det inte är fråga om just förskott på arv. Om en gåva räknas som förskott på arv innebär detta att beloppet ska räknas bort från bröstarvingens laglott vid bodelningen. Du skulle alltså i princip kunna få ut din laglott i förtid så länge arvlåtaren är med på det. Problemet för din del som jag ser det är att eftersom din far är placerad på ett demensboende skulle man in efterhand kunna ifrågasätta ifall förskottet givits av fri vilja beroende på hur dement din far är.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Simon Rydberg
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3134)
2018-06-17 Hur kan modern ha kvar ensam vårdnad efter giftermål med fadern?
2018-06-14 Internationell privaträtt - vems lag gäller vid uppgörelser om makars förmögenhetsförhållanden
2018-06-13 Hur ska man rättvist sälja till sina syskon?
2018-06-13 Varje make svarar för sina egna skulder

Alla besvarade frågor (55436)