Finns det någon lag som säger att min sambo måste hämta mina barn om han slutar arbeta tidigare?

2021-05-21 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Sambos Förskola Hämtning och lämningstider.Finns det någon lag som säger att min sambo måste hämta mina barn om han slutar arbeta tidigare?
SVAR

Hej och tack för att du väljer att vända dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga så att du undrar om det finns någon bestämmelse vem av föräldraran soms skall hämta barnen på förskolan. Regler om föräldrar och barn finns i föräldrabalken.

I föräldrabalken finns en del allmänna regler gällande barns vårdnad. Det står att den som har vårdnaden om ett barn har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda (6 kap 1-2 §§ föräldrabalken). Vidare står att barnets vårdnadshavare svarar för att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och utbildning (6 kap 2§ föräldrabalken).

Utgångspunkten är att ni båda har lika mycket ansvar gällande vårdnad och tillsyn över barnet. Det finns dock ingen lagregel du kan hämta stöd från för att få din sambo att bli mer engagerad/lägga mer tid på barnet under en specifik tid. Lagstiftaren har ansett att det är upp till varje familj att "få ihop vardagspusslet" och ha inte lagt sig i hur mycket tid familjemedlemmar lägger på barnen, vem som hämtar på förskolan osv...

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3674)
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset
2021-11-24 Om exmaken inte vill gå med på att sälja den gemensamma fastigheten
2021-11-24 Hur får jag veta om en fritidsfastighet är enskild egendom?

Alla besvarade frågor (97371)