Finns det möjlighet att vänta med fördelning av arv till särkullbarn tills båda makarna gått bort?

2021-01-15 i Särkullbarn
FRÅGA
Makar med varsina särkullbarn, äger bostadsrätt, största delen står på maken. Vid dödsfall, hur kan makan skyddas mot försäljning/avflyttning när hans barn ska ärva/få sin laglott? Finns laglig möjlighet att arv fördelas mellan barnen efter sist avlidne?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill veta om det finns möjlighet att vänta tills både du och din make gått bort innan arvet efter er fördelas mellan era barn.

Utgångspunkten är att särkullbarn får ut arvet direkt då deras förälder går bort (3 kap. 1 § ärvdabalken), medan gemensamma barn får vänta tills båda föräldrarna gått bort (2 kap. 1 § ärvdabalken). Det finns dock en möjlighet för särkullbarn att tillfälligt avstå från sitt arv till förmån för den efterlevande maken/makan (3 kap. 9 § ärvdabalken). Det innebär alltså att arvet fördelas först då båda makarna gått bort.

Den lagliga möjlighet som finns i ditt fall är alltså att särkullbarnen går med på att vänta på arvet tills både du och din make gått bort i enlighet med 3 kap. 9 § ärvdabalken.

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss på Lawline!

Vänligen,

Mimmi Östling
Fick du svar på din fråga?