FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder22/08/2022

Finns det möjlighet att tacka nej till att göra lumpen?

Hej Jag har blivit antagen till militärt tjänstgöring (lumpen). Men känner i efterhand att jag verkligen inte vill göra lumpen och undrar då om det finns möjlighet att säga tacka nej.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Vad tråkigt att du inte längre vill göra lumpen. Nedan kommer jag att redogöra för vilka förutsättningar som gäller. Frågan aktualiserar lagen om totalförsvarsplikt

I Sverige råder så kallad totalförsvarsplikt för varje svensk medborgare från början av det kalenderår när han eller hon fyller sexton år till slutet av det kalenderår när han eller hon fyller sjuttio år, enligt 1 kap. 2 § lag om totalförsvarsplikt. Det innebär att man (om det behövs) måste vara med och förbereda Sverige för krig. 

Lumpen är ett slangord för grundutbildning i Försvarsmakten. Eftersom det råder totalförsvarsplikt i Sverige finns det ett tvång att göra grundutbildningen om man blir kallad. För att inte behöva delta krävs det att man har ett giltigt skäl, som t.ex. sjukdom. Konsekvensen av att strunta i utbildningen som man blivit kallad till kan bli böter eller fängelse (10 kap. 2 § lag om totalförsvarsplikt). Att man inte vill göra grundutbildningen är inte ett giltigt skäl, varför du tyvärr måste göra grundutbildningen för att undgå straffansvar. 

Jag hoppas att jag har lyckats svara på dina frågor, och om du skulle undra över något mer är du såklart välkommen att skicka in en fråga till oss igen. 

Med vänliga hälsningar  

Jennie AskengrenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”