Finns det ett tak för försörjningsstöd vid skilsmässa?

Vi har precis skrivit på skilsmässoansökan och den är inskickad och betald. Under betänketiden så skall den som tjänar mer hjälpa den andre. Finns det ett tak där? Tacksam för snabbt svar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom ni inte officiellt är skilda ännu räknas ni i lagens mening som gifta. Försörjningsstödet för makar regleras framförallt i 6 kap. 1 § äktenskapsbalken (ÄB). Bara för att ni har ansökt om skilsmässa så innebär det inte att försörjningskravet drastiskt skulle minska eller upphöra eftersom ni fortfarande anses gifta i lagens mening.

Huvudregeln är att makar ska efter sin förmåga bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses. Om ena maken anser att den andra maken inte uppfyller kravet på försörjningsstöd kan hen väcka talan i tingsrätten avseende detta. Det finns inget direkt "tak" för försörjningsstödet, dock ska det ske efter makarnas egna "förmåga" vilket begränsar omfattningen av vad varje make har rätt till att få ut av den andra maken. Gemensamma behov syftar på "vanliga" levnadskostnader såsom mat och bostad. Personliga behov handlar om kläder, hygien m.m. Om ena maken tjänar mer än den andra kommer hen därför få stå för en stor del av kostnaderna även under betänketiden. Eftersom jag saknar en del information om situationen i fråga är det tyvärr svårt för mig att diskutera vad som skulle utgöra ett skäligt försörjningsstöd i ert fall.


Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du undrar över är du varmt välkomna att ställa en ny fråga.

Med vänliga hälsningar,

Elin AndrénRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Äktenskapsskillnad? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000