Finns det en risk att få fängelse för inbrott?

2020-03-21 i Påföljder
FRÅGA
Hej en vän till mig har tillsammans med sin mamma och en annan vän tagits av polisen misstänkta för inbrott men där dom gjorde inbrott var det inte menat för nåt kriminellt utan det var mammans mans hus och hon behövde saker därifrån och det blev så. Hon är inte överens med sin man och därför kan han antagligen säga att han inte gav henne tillåtelse att komma in. Mamman och min vän är tidigare inte dömda men den tredje är dömd tidigare för stöld (inget fängelse) Finns det en risk att dom får fängelse nu efter detta? Tacksam för svar!!!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån de uppgifter du har gett mig har jag svårt att tolka om de som tog sig in i huset faktiskt har tagit med sig något eller inte. Har de tagit med sig något kan deras agerande rubriceras som ett tillgreppsbrott, t.ex. stöld (8 kap. 1 § BrB). Har de inte tagit med sig något är deras agerande snarare att döma som hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket BrB), vilket antagligen är det polisen menade med inbrott. För att du ska få bästa möjliga svar på din fråga kommer jag utreda båda möjligheterna.

Om de gjort sig skyldiga till hemfridsbrott

För brottet hemfridsbrott finns inte fängelse i straffskalan utan endast böter, alltså riskerar de inte fängelse om deras agerande är att betrakta som sådant brott (4 kap. 6 § första stycket BrB).

Om de gjort sig skyldiga till stöld

Av de uppgifter du gett mig tänker jag att det utöver inbrott kan röra sig om en stöld. Är det så att de har tagit med sig något från huset med vilja att tillägna sig det så kan deras agerande istället klassas som stöld. Kom här ihåg att det inte nödvändigtvis är fallet och att jag endast utreder även detta för att ge dig ett fullt svar på frågan.

Till skillnad från hemfridsbrott finns det för stöld fängelse i straffskalan, fängelsestraffet sträcker sig från 14 dagar till 2 år (8 kap. 1 § BrB). Det finns alltså en möjlighet att dömas till fängelse om det är så att de har gjort sig skyldiga till stöld istället.

Däremot har domstolen en skyldighet att alltid försöka välja en lindrigare påföljd. Det finns en grundläggande princip i den svenska straffrätten att fängelsestraff så långt som möjligt ska undvikas, och generellt håller sig domstolen till denna princip. Domstolen väljer alltså i regel att tillämpa det lindrigaste möjliga straffet och undviker fängelsestraff i så stor utsträckning som det är möjligt. För de som är ostraffade sedan innan ser jag det som mindre sannolikt att ett fängelsestraff döms ut, om det ändå döms ut ett fängelsestraff så bör det hamna på lägsta möjliga, dvs. 14 dagar. För den som är dömd för stöld innan finns det givetvis en större risk att dömas för fängelse, just i och med den tidigare domen (30 kap. 4 § BrB).

Sammanfattning

Är deras agerande att bedöma som ett hemfridsbrott finns det ingen risk att de döms till fängelse, det då fängelse inte finns med i straffskalan för brottet. Är agerandet istället att döma som stöld finns en risk för fängelse, men denna är liten. Speciellt låg risk för fängelse är det för de som är ostraffade sedan innan, för den som är dömd för stöld är risken inte lika låg.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1322)
2020-09-30 Redan avtjänat straff vid överklagan
2020-09-30 hur fungerar preskriptionstid av åtal och straff?
2020-09-30 Missbruk av urkund
2020-09-30 Hur räknar man ut beloppet på en dagsbot?

Alla besvarade frågor (84721)