Finns det efterarvsrätt vid testamente?

2020-10-26 i Efterarv
FRÅGA
Jag är särkullsbarn, min far dog för 10 år sedan, nu är jag kallad till bouppteckning för hans maka som dött. Fick endel av arvet då han gick bort men makan ärvde en del. Vad är mina rättigheter här för det hon lämnar efter sig, vad behöver jag beakta och vad har jag rätt till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad säger lagen?

Reglerna om arvsrätt finner vi i Ärvdabalken (1958:637), hädanefter kallad ÄB. Här framkommer det att barn till avliden, även kallade bröstarvingar, ska ärva först. (2 kap. 1 § ÄB) Är den avlidne gift men inte har några gemensamma barn med sin maka/make så ärver särkullbarn till den avlidne i den mån särkullbarnet inte avstår sin rätt. (3 kap. 1 § och 3 kap. 9 § ÄB) Du säger i din fråga att du fick en del av arvet efter din far vid dennes bortgång. Det framgår dock inte hur denna del tilldelades, exempelvis om det var genom ett testamente eller genom laglott. (7 kap. 1 § ÄB) I mitt fortsatta svar kommer jag utgå från att det finns ett testamente efter din far som reglerar arvet.

Vad innebär det om det är ett testamente?

Ifall det i testamentet är sagt att makan ska ärva med fri förfoganderätt innebär det att egendomen efter dennes bortgång ska tillfalla ägaren till egendomen, vilket sedvanligt är testators lagliga arvingar. (12 kap. 2 § ÄB)

Sammanfattning

Eftersom det inte framkommer ur din fråga hur arvet efter din far fördelades kan jag tyvärr inte ge närmare svar än vad som framkommit ovan. Det som kan sägas är att generellt sett kan det vara att det i ett eventuellt testamente från din far framkom att hans maka skulle ärva med fri förfoganderätt vilket kan innebära att det som ärvts med fri förfoganderätt nu ska återgå till ägaren, vilket kan vara du.

Jag hoppas det var svar på din fråga. Du är även varmt välkommen med en ny fråga till oss på Lawline!

Mvh,

Caroline Båghammar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Efterarv (761)
2021-02-28 Efterlevande makes arvsrätt med fri förfoganderätt
2021-02-27 Efterlevande makes arv
2021-02-24 Får efterarvingar ta del av efterlevande makes försäkringar?
2021-02-21 Fördelning av efterarv

Alla besvarade frågor (89857)