Finns det begränsningar för vem som får vara fullmaktstagare åt en dödsbodelägare?

FRÅGA
HejKan eller bör/bör ej ett vittne, som skrivit under ett testamente, även vara fullmaktstagare åt dödsbodelägare som berörs av testamentet? Dödsbodelägaren vill inte vara närvarande vid bouppteckningen.Vem kan annars vara fullmaktstagare åt dödsbodelägaren som då blir fullmaktsgivaren?
SVAR

Hej och tack för att du valt att ställa din fråga till Lawline!

Om fullmakt

En fullmakts främsta funktion är att vara ett partsbindningsmedel där det är viljeförklaringen i fullmakten som sätter gränserna för vad fullmaktstagarens behörighet. Grunden i fullmakter är att den fullmäktige (den som innehar fullmakten) uteslutande ska handla i huvudmannens bästa intresse, och inte i sitt eget.

Fullmaktsgivaren blir direkt bunden av den fullmäktiges handlingar 10 § AvtL, se https://lagen.nu/1915:218, medan den fullmäktige personligen står utanför rättshandlingens effekt om hen har handlat inom sin fullmaktbehörighet, 25 § AvtL.

Begränsningar för dödsbodelägare att ge fullmakt

För det första vill jag framhålla att en dödsbodelägare inte måste vara närvarande vid bouppteckningen, det enda som är tvunget är att dödsbodelägaren kallas, 20 kap 2 § ÄB, se här. Det som görs under bouppteckningen är att den dödes tillgångar och skulder antecknas, 20 kap 4 §, ÄB. Bouppteckningen fungerar således som underlag för arvsskiftet.

Det omskrivs inget i lagen om några jävsregler för fullmaktstagare åt dödsbodelägare som inte önskar närvara vid bouppteckningen, däremot finns det regler för att de gode männen som ska närvara inte får vara dödsbodelägare.

Sammanfattningsvis

Sammanfattningsvis ser det inte ut som att det finns något hinder för att samma person som agerat vittne för testamente inte skulle kunna vara fullmaktstagare vid en bouppteckning där testamentet ingår.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ophelia Wigström
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?