Fel värdering vid bouppteckning

Min Pappa har idag skrivit på en bouppteckning med sin bror, han gjorde detta för hastat och känner nu att han ångrar sig och att han borde be dem omvärdera min farfars hus efter som summan utgår från vad den var värd flera år sedan, 800 000, men i nuläget flera miljoner.

Kan han återkalla denna underskrift?

Lawline svarar

Hej,

Tack för din fråga och för att du vänder dig till Lawline.

Bouppteckningar regleras i 20 kap. ärvdabalken (ÄB). I bouppteckningen ska den avlidnas tillgångar och skulder antecknas så som de var vid dödsfallet (20 kap. 4 § ÄB). Den allmänna åsikten är att det är tillgångens marknadsvärde som ska antecknas i bouppteckningen. Se Skatteverkets skrivelse. Hur en fastighet bör värderas kan du läsa mer om i detta svar "Värdering av fastighet vid bouppteckning".

Det är inte helt ovanligt att det efter att en bouppteckning upprättats framkommer att det finns ytterligare tillgångar, skulder eller att något annat fel har blivit fel i bouppteckningen. I ett sådant fall kan en tilläggsbouppteckning göras. En tilläggsbouppteckning ska innehålla det tillägg eller den rättelse som görs och ska förrättas inom en månad (20 kap. 10 § ÄB). En sådan tilläggsbouppteckning följer samma regler som gäller för en vanlig bouppteckning.

Din pappa kan inte återkalla sin underskrift men däremot borda han kunna åstadkomma en tilläggsbouppteckning som jag ovan beskrivit.

Anser han att felaktighet föreligger bör han i första hand vända sig mot den som upprättade den första bouppteckningen och kräva att en tilläggsbouppteckning ska göras. Är detta av någon anledning inte möjligt, har han som dödsbodelägare rätt att vända sig till tingsrätten med en anmälan om att en boutredningsman ska utses (19 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas att detta svar kan vara till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Mikaela Wedbäck PizevskaRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000