FrågaKÖPRÄTTKonsumenttjänstlagen25/05/2018

Fel i småhusentreprenad

Hej!

Jag har upphandlat en totalentreprenad på att slå ihop kök och vardagsrum. Innebar bl a att montera ner kök och vägg. Jämna ut och sätta ut nytt parkettgolv. Taket fixas till och ta ner lös målarfärg, åtgärda sprickor, spackla på och måla. El och vvs Montera upp köksskåp och vitvaror. Håltagning för disk och induktionshäll i bänkskiva, sätta bänkskivan på plats. Förstärkning vägg för upphängning av köksskåp. I offerten sattes inget slutdatum, men detta skulle ta 3 till 4 veckor. Arbetet påbörjades 11 april.

Till dags datum 20/5 har nedmontering kök och vägg gjorts, uppsättning av gipsvägg, spackling påbörjad av tak. Taket har flagat redan, det saknas glasfiberremsor på skarvar för att nämna något. Byggaren har rivit golvet tre ggr som jag betalat och ligger nu på soptippen då underlaget var buckligt och ojämt. Besiktning gjord och det är inte fackmannamässigt gjort enligt besiktningsman. Det är tom så dåligt att jag nu måste ta ner hela golvet till trossbotten. Byggaren blev arg och gick med orden att han avbryter samarbetet. Jag har skickat mejl, rekommenderat brev och sms med uppmaning om att han måste bekräfta att han avbrutit samarbetet. Han svarar inte på något. Jag har tom fått en läskvittens på sms. Kan jag ta detta som att han avbrutit samarbetet? Vad mer behöver jag göra? Vilket rättsligt stöd har jag? Vilket skadestånd kan jag kräva? Har dessutom betalat 1/3 av priset men med tron att golvet var fixat. Fick inget rotavdrag på fakturan.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du dels undrar om du fortfarande står i någon form av avtalsförhållande med byggaren och dels om du kan kräva skadestånd på grund av det bristfälliga utförandet av arbetet.

Frågorna besvaras med regler från konsumenttjänstlagen (KTjL).

Entreprenadavtalet

Jag kan inte göra någon annan bedömning än att entreprenören har avbrutit samarbetet. Att entreprenören inte svarar på dina meddelanden blir, rent juridiskt, en underförstådd bekräftelse på att samarbetet nu är avbrutet. Jag vill dock poängtera att detta inte på något sätt innebär att ert avtal är upplöst, som huvudregel ska avtal hållas och det avbrutna samarbetet får istället betraktas som ett avtalsbrott från entreprenörens sida.

Vad innebär det avbrutna samarbetet för dig som konsument?

Enligt 4 och 9 § KTjL är entreprenören skyldig att utföra arbetet fackmässigt. Det är alltså helt klart att det föreligger fel i entreprenaden.

Om entreprenören kräver att du betalar tjänsten kan du till en början hålla inne så mycket av betalningen som krävs för att säkerställa dina anspråk på grund av fel i entreprenaden. Detta innebär i praktiken att du enligt 19 § KTjL kan hålla inne en summa av betalningen som motsvarar dina kostnader för att åtgärda det felaktiga arbetet.

Enligt 20 § KTjL kan du inledningsvis kräva att entreprenören kostnadsfritt åtgärdar bristerna i entreprenaden. Om entreprenören vägrar åtgärda felen så kan du istället enligt 21 och 22 § KTjL kräva ett avdrag på priset som motsvarar vad det skulle kosta att få felen åtgärdade.


Ett annat alternativ är att du väljer att häva avtalet enligt 21 § KTjL. Detta innebär helt enkelt att entreprenadavtalet blir upplöst. Entreprenören har i så fall rätt till betalning för entreprenaden minskat med ett belopp som motsvarar vad det skulle kosta dig att få entreprenaden slutförd, 23 § 2 st KTjL.

Oavsett om du vill kräva att entreprenören åtgärdar felen eller häva avtalet så kan du alltid enligt 31 § KTjL kräva skadestånd för sådana kostnader som har uppkommit som en konsekvens av den felaktigt utförda entreprenaden. Du kan exempelvis kräva ersättning för vad det skulle kosta dig att få entreprenaden åtgärdad.

Avslutningsvis

Om entreprenören vägrar eller annars inte svarar på dina krav kan du väcka talan mot entreprenören vid domstol. Med tanke på att besiktningsmannen redan har konstaterat att entreprenaden är felaktigt utförd så borde det finnas goda möjligheter för dig att med framgång framställa dina krav i tingsrätten.

Alternativt så kan du göra en anmälan till allmänna reklamationsnämnden (ARN). Myndigheten gör då en kostnadsfri bedömning och ger en rekommendation till lösning av tvisten. (Se http://www.arn.se)

Hoppas du fick svar på din fråga!

Erik BengtssonRådgivare