Fastställande av farderskap och möjligheten att undandra arv för särkullbarn

Faderskapsfråga. Min man har haft ett sexuellt förhållande med en kvinna i ett land i Asien under några år under 90-talet. Kvinnan blev gravid och påstod att han var far till barnet. Min man har under 15 år betalat en månatlig summa till modern som ett bidrag till barnet. Han vet inte om han är far till barnet, men betalade för att inget skulle komma fram. Jag, hans fru, o ch våra barn, är rädda att detta barn kan komma och kräva arv som särkullbarn. Vi har undersökt hur vi kan skriva testamente för att minimera arvet till detta barn, men skulle helst vilja göra ett faderskapstest. Hur gör man ett test på ett barn som man inte vet vad det heter eller vad modern heter eller är bosatt? Det gäller i Asien. Ska man avvakta och se om barnet eller modern ger sig tillkänna? Man kan anta att min man blivit lurad och att någon annan vän till kvinnan är fader. Era kommentarer!

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Om det är så att din man är far till barnet är barnet särkullbarn och har rätt till arv enligt Ärvdabalken (ÄB) 1 kap. 1 §. Det går inte att testamentera bort mer än hälften av barnet arvsrätt, detta kallas laglott (hälften av arvslotten) och regleras i ÄB 7 kap. 1 §. Alla barn har rätt till sin laglott. Detta innebär alltså att om ni har ex två barn ska dessa två + särkullbarnet få 1/3 var; detta är deras arvslott. Om man reglerar bort arvslotten medför det att barnet kommer ha rätt till 1/6 av arvet efter fadern. Det är det som är laglotten.

Det ni också kan göra är att i ett testamente (och, i fall ni skulle skilja er och all er egenskap då skulle delas lika, i ett äktenskapsförord) skriva att all egendom ska vara enskild. Det innebär att den egendom som tillhör dig inte kommer att ingå i en framtida bodelning (utan direkt tilldelas dig).

Du skriver att du inte tror att din man är far till barnet. Enligt Föräldrabalken 1 kap 1 § presumeras en kvinnas make vara far till barnet. Om någon som inte är gift med modern påstås vara far till barnet kan man fastställa detta genom en dom. I FB 1 kap 2 § framgår att rätten ska besluta att mannen inte är far i dessa fall:

1. det är utrett att modern har haft samlag med annan än mannen under tid då barnet kan vara avlat och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har avlats av den andre,

2. det på grund av barnets arvsanlag eller annan särskild omständighet kan hållas för visst att mannen ej är barnets fader, eller

3. barnet har avlats före äktenskapet eller under det att makarna levde åtskilda och det ej är sannolikt att makarna ha haft samlag med varandra under tid då barnet kan vara avlat.

Idag är frågan ganska lätt att lösa genom ett DNA-test.

Hoppas du har fått svar på dina frågor, tveka inte att höra av dig igen!

Ärvdabalken hittar du https://lagen.nu/1958:637.

Föräldrabalken hittar du https://lagen.nu/1949:381.

Vänligen 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Särkullbarn? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”