Fastspänning och avskiljning av patient inlagd på psykiatrisk tvångsvård

2019-06-06 i Påföljder
FRÅGA
Hej,Får en patient, inlagd enligt lagen om psykiatriskt tvångsvård (LPT), bli fastspänd eller avskiljd innan ett beslutet om tvångsåtgärden är ordinerad utav en chefsöverläkare, eller delegerad läkare? Kan patienten bli fastspänd enligt nödvärnsrätten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad gäller fastspänning av patient inlagd på sluten psykiatrisk tvångsvård krävs det enligt 19 § lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) att chefsöverläkare har beslutat om det. Chefsöverläkaren har möjligheten delegera beslutsfattandet om bältesläggning till annan erfaren läkare med specialistkompetens (se 39 § LPT). Detsamma gäller beträffande avskiljande från andra patienter enligt 20 § LPT. Enligt dessa huvudregler krävs alltså beslut innan tvångsåtgärderna verkställs.

Den aktuella nödvärnssituationen här enligt 24 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) är ifall en patient skulle angripa exempelvis personalen eller en annan patient genom ett brottsligt angrepp. Detta skulle till exempel kunna vara fallet om patienten slår personalen. Då skulle det möjligen kunna vara påkallat att spärra fast patienten för att förhindra att misshandeln fortskrider. Åtgärden får inte vara uppenbart oförsvarlig. Viktigt att tänka på är vidare att nödvärnsrätten bara är ansvarsbefriande då det brottsliga angreppet faktiskt sker, inte i efterhand när det avslutats eller innan angreppet i ett preventivt syfte.

Det är inte otänkbart att en patient får bli exempelvis fastspänd enligt nödvärnsrätten, men det är svårt för mig att uttala mig om i just din situation eftersom jag inte känner till omständigheterna.

En annan ansvarsfrihetsgrund är den så kallade social adekvansen. Social adekvans innebär att ett handlande som egentligen är brottsligt ändå anses accepterat eftersom det är allmänt tolererat i samhället. Exempelvis är det okej att en förälder håller fast sitt barn en stund, utan att det räknas som ett brottsligt olaga frihetsberövande. Social adekvans kan aktualiseras i vårdsituationer och därmed finns det ett visst utrymme att i vården vidta gärningar som annars hade varit straffbelagda. Det rör sig dock inte om några åtgärder som är särskilt ingripande. I 18 december 2018 i mål nr B 5050-17 menade Högsta Domstolen att inspärrning av en patient på ett vård- och omsorgsboende inte var socialt adekvat. Fastspänning och avskiljning torde inte vara socialt adekvat att vidta utan beslut från chefsläkare, speciellt med tanke på att det står stadgat i lagen.

För vidare rådgivning rekommenderar jag dig att vända dig till Lawlines telefonrådgivning alterantivt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1123)
2019-12-04 Gallring av böter ur belastningsregistret
2019-11-30 Syns det i belastningsregistret att man blivit misstänkt för brott?
2019-11-30 Vad händer personer med funktionsnedsättning ska häktas eller placeras på anstalt?
2019-11-30 Återfall som bevis i ett nytt åtal

Alla besvarade frågor (75314)