Fastighet som gåva vid bodelning mellan makar

2019-06-25 i Bodelning
FRÅGA
Har tagit över en fastighet i gåva av min pappaVid ev försäljning av fastigheter tillfaller då hälften av försäljningssumman min man då om vi skulle skilja oss?Vi har inga äktenskapsförord o vi sitter i s,k orört bo
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Hur egendom ska fördelas mellan makar vid en skilsmässa regleras i äktenskapsbalken. Som utgångspunkt räknas all egendom makarna äger som giftorättsgods, om det inte utgör enskild egendom, 7 kap. 1 § Äktenskapsbalken. Uppdelningen mellan dessa är relevant inför en eventuell skilsmässa eftersom det enbart är giftorättsgodset som ska ingå vid en bodelning. För att egendom ska bli enskild krävs ett förbehåll om att den ena maken ska behålla egendomen som sin egen. Finns det ingen skrivning att egendomen ska vara enskild egendom ska den alltså ingå vid en bodelning som giftorättsgods.

I ditt fall har du fått en fastighet genom gåva. Egendom som den ena maken får genom gåva blir enskild om det i gåvobrevet står att egendomen ska ses som enskild egendom vid en eventuell skilsmässa, 7 kap 2 § 2 p Äktenskapsbalken. Om det inte finns något sådant förbehåll kommer fastigheten ses som giftorättsgods vid bodelningen.

Trots att ni i nuläget inte har något äktenskapsförord finns inget hinder mot att ni upprättar ett sådant under giftermålets gång, 7 kap. 3 § Äktenskapsbalken. Ni kan alltså nu i efterhand upprätta ett äktenskapsförord där ni undantar fastigheten från ert gemensamma giftorättsgods. Lawline tillhandahåller äktenskapsförord du kan beställa online, klicka här för att läsa mer.

Hoppas du fick svar på din fråga och välkommen åter till Lawline.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2325)
2019-10-14 Vad kan makar göra för att undanta viss egendom från bodelning?
2019-10-13 Enskild egendom ska inte ingå i en bodelning
2019-10-12 Kan man göra en bodelning när det har gått ett år sedan skilsmässan?
2019-10-10 Vilka möjligheter har makar att bo kvar i den gemensamma bostaden vid respektive makes dödsfall?

Alla besvarade frågor (73724)