Fastighet i gåva mellan makar

2019-02-19 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har fått en gåva av min man för ungefär fyra månader sedan och det är en fastighet, han hade 1/2 del och jag är 1/2 nu blir jag ägare för hela fastigheten. Gåvan är utan villkor och jag undrar om nu får han skulder från Skatteverket eller kronofogden påverkar det min fastighet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att din fråga är vad som händer med fastigheten i ett scenario då din make har skulder som måste betalas. För att besvara frågan kommer jag även att gå igenom vad som krävs för att en gåva av fastighet mellan makar är giltig. De lagar som jag hänvisar till nedan är Jordabalken (JB) och Äktenskapsbalken (ÄktB).

Det krav som ställs upp för att en gåva av en fastighet ska vara giltig är att du och din make skriver under ett gåvobrev (4 kap. 1 § och 29 § JB). Gåvobrevet ska innehålla datum, fastighetens namn och en överlåtelseförklaring - d.v.s en förklaring om att din man vill överlåta sin del av fastigheten på dig. En gåva som inte uppfyller detta krav är ogiltigt (4 kap. 1 § 3 st. JB).

Att ett gåvobrev ska upprättas framgår också av 8 kap. 1 § ÄktB. Där framgår också att ni måste registrera gåvan för att du ska få s.k sakrättsligt skydd över fastigheten - d.v.s att fastigheten inte kan gå till att betala din makes skulder (8 kap. 1 § 2 st. ÄktB). Ni registrerar gåvan hos Skatteverket (16 kap. 2 § ÄktB). Efter att Skatteverket har godkänt registreringen så har du sakrättsligt skydd för fastigheten (8 kap. 1 § 2 st. ÄktB). Om det sedan visar sig att din make vid tillfället då gåvan registrerades hade skulder, svarar du ändå för bristen intill värdet på gåvan. Detta gäller dock inte om din man vid registreringstillfället hade kvar utmätningsbar egendom som kunde täcka upp för skulderna (8 kap. 3 § ÄktB).

För att sammanfatta det hela så måste du och din make ha upprättat ett giltigt gåvobrev, som sedan registrerats och godkänts av Skatteverket för att fastigheten inte ska gå till att betala din makes skulder. Om din make hade skulder vid registreringstillfället har du dock skyldighet att gå in och täcka den delen av hans skulder med det belopp som motsvarade värdet av fastigheten. Detta gäller inte om din make vid registreringstillfället hade annan egendom som kunde täcka upp för skulderna. Om ni inte har upprättat ett giltigt gåvobrev eller registrerat gåvan hos Skatteverket kan fastigheten användas för att betala din makes skulder.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Ida Hellsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3497)
2020-08-10 Samarbete kring familjeliv
2020-08-10 Överlåta samägd fastighet till frun
2020-08-06 Tvist om gravsättning
2020-08-05 Kriterier för dold samäganderätt

Alla besvarade frågor (82785)