FrågaPROCESSRÄTTVittna23/09/2022

Får vissa yrkesgrupper vittna anonymt?

Hej! Jag undrar om det finns vissa undantag för att få vittna anonymt i Sverige? Om det tex finns vissa yrkesgrupper som kan vittna anonymt? Tack på förhand.

Lawline svarar

  

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! 

Beroende på hur man kan tolka ”vittna anonymt” kan det finnas olika svar på din fråga. Det korta svaret på din fråga är dock; nej, idag finns det ingen möjlighet att i domstol vittna anonymt i den bemärkelsen av att ett vittne hålls hemligt för den tilltalade. Det anses vara en grundläggande rättighet under svenska konventionsåtaganden att parterna, särskilt den tilltalade, har möjlighet att försvara sig och får en rättvis rättegång genom att kunna ställa motfrågor och liknande till vittnen, för att kunna förklara sin version av åtalet. Det torde försvåras av att vittnen är anonyma, då den misstänkte inte kan ställa vilka frågor som helst om vem denna person är, och därmed försvåras möjligheten till ett adekvat försvar. Idag stadgas i lag att vittnen innan vittnesmål ska uppge fullständigt namn (36 kap. 10 § rättegångsbalken). Dessa regler, vilket jag kommer återkomma till på slutet, är dock ständigt under politisk diskussion och eventuellt med regeringsskiftet på väg att ändras. 

Det finns å andra sidan vissa möjligheteter att man är ”anonym” för allmänheten. I vissa måltyper kan målsäganden och ibland vittnen behandlas med sekretesskydd gentemot allmänheten, för att skydda dessa personer på grund av brottets känslighet. Detta gäller huvudsakligen sexualbrott. Men denna sekretess sträcker sig inte till den tilltalade, utan den tilltalade har rätt att få reda på vem alla i målet är. 

Något som också snuddar på anonymitet i svensk domstol, är personer med kvalificerad skyddsidentitet, vilket främst är ett institut för polismän, personer inom säkerhetspolisen eller försvarsmakten och liknande som arbetar med spanings- eller underrättelseverksamhet, där offentliggörandet av deras identitet kan få stor effekt på deras arbete och liknande. Om man fått sådana skyddsuppgifter innebär det att man får ett falskt namn och liknande. Läs mer om detta i lagen om kvalificerade skyddsidentiteter

Vidare finns det också möjlighet för andra personer att få skyddade personuppgifter eller så kallade fingerade personuppgifter via Skatteverket eller Polismyndigheten, av olika anledningar och då kan man också skyddas av viss sekretess i domstol. Du kan läsa mer om dessa sekretesskydd och vem som kan få dem, på Skatteverkets hemsida. Skyddade personuppgifter innebär huvudsakligen skydd för adressuppgifter och liknande, medan fingerade personuppgifter innebär att man får ett nytt namn och nytt personnummer som utgångspunkt, men det är individuella bedömningar i varje fall om behov och kvalifikation för detta. Men även då lär det nya namnet framgå i domstolen, sekretessen lär främst täcka den tidigare identiteten. Sådana uppgifter kan ibland hemlighållas från allmänheten, men inte från den tilltalade.

Sammantaget finns det i dagsläget ingen möjlighet att vittna helt anonymt i Sverige i förhållande till den tilltalade, men det finns vissa institut som jag nämnt ovan som kommer nära anonymitet och sekretess under vissa omständigheter. Personer med kvalificerad skyddsidentitet är det närmsta man kan komma att vittna anonymt, och den regeln gäller vissa yrkeskategorier. Det har nyligen i somras påbörjats ett omfattande uppdrag i regeringen och i rättsväsendet med anledning av nya lagar om inträder successivt, gällande just skyddande av personuppgifter till vittnen och målsäganden i rättsprocessen, du kan läsa mer om detta i propositionen 2021/22:186. Det har i flera omgångar föreslagits från politiskt håll att anonyma vittnen ska bli möjligt i Sverige under vissa särskilda omständigheter, vilket du också kan söka mer om på Riksdagens och regeringens hemsida om du är vidare intresserad! 

Jag hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor, annars är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga!

Bästa hälsningar, 

Sara PedersenRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”