FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt16/08/2019

Får vi renovera uterum som vi inte har bygglov till?

Hej. Vi bor i en kommun med välkänt besvärligt renome angående bygglovsansökningar.

Bor i ett radhus och ansökt om bygglov för ett uterum med direkt anslutning till huset som vi fått utan startbesked, allt så väl.

Behövdes kompleteras med konstruktionskrav brand o u-klassning mm. Efter vi skickat in kompleteringar behövdes mer och mer av barnsäkerhet ,utstakning osv osv. Detta blir för oss nu ohållbart .Enligt planritning så är det förberätt för utbyggnad då området byggdes 1977 då kunde man välja att bygga till denna vinkel vilket många gjorde men inte alla.

Vi har ett ca 20 år gammalt uterum som står här idag utan bygglov. Kan vi renovera detta med tanke på presprektionstid istället?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har ni nu mer eller mindre övergett tanken om att bygga nytt uterum, varför ni överväger att istället renovera det uterum ni haft sedan tjugo år. Dock saknar ni bygglov till nämnda uterum.

Att uppföra en byggnad, t.ex. ett uterum, utan bygglov innebär ett olovligt byggande. Preskriptionstiden för olovligt byggande är tio år (11 kap. 20 § andra stycket plan- och bygglagen, PBL). Bestämmelsen innebär att byggnadsnämnden inte får besluta om ett föreläggande för att något är byggt utan bygglov, om det förflutit mer än tio år sedan det olovliga byggandet. I ert fall innebär det att det är för sent för byggnadsnämnden att besluta om ett föreläggande om rivning eller liknande åtgärd, och uterummet får stå kvar.

Ni kan även renovera det nuvarande uterummet till viss del, utan att det krävs bygglov. Invändiga ändringar (t.ex. att byta golv m.m.) kan ni göra utan att ansöka om bygglov. Vissa yttre ändringar kan ni göra utan bygglov, andra kräver bygglov. Om ert uterum ligger i ett område med detaljplan behövs det bygglov om ni ska byta färg på byggnaden (t.ex. från gul färg till röd färg), om ni ska byta fasadbeklädnad (t.ex. från puts till trä) eller om ni ska byta material på taket (t.ex. från tegel till plåt). Det krävs även bygglov om det medför att volymen ökar, då räknas det helt enkelt som en tillbyggnad av uterummet och inte en renovering (9 kap. 2 § första stycket PBL). Ligger er fastighet utanför detaljplanerat område krävs det inte bygglov för att byta färg, fasadbeklädnad eller takmaterial (9 kap. 2 § andra stycket PBL).

Ni bör dock uppmärksamma att en kommun har en förhållandevis stor frihet att minska eller utöka bygglovsplikten (jfr 9 kap. 8 § PBL). En minskning eller utökning ska i sådana fall framgå av detaljplanen för området där er fastighet är belägen. Minskad bygglovsplikt innebär att det inte behövs bygglov för åtgärder som kräver det i vanliga fall. Utökad bygglovsplikt innebär tvärtom att det krävs bygglov för åtgärder som inte kräver det i vanliga fall. Min rekommendation är att du kontaktar byggnadsnämnden i din kommun för att få veta vad som gäller för din fastighet. Byggnadsnämnden är en myndighet för vilket det föreligger en serviceskyldighet. Serviceskyldigheten innebär en skyldighet att svara på frågor inom myndighetens område. Som synes kan det variera från kommun till kommun för när det krävs bygglov för renovering. Däremot är det olovliga bygget av ert nuvarande uterum preskriberat (se ovan) varför du kan fråga om en renovering av det, utan att riskera ett föreläggande om rivning.

Om något är oklart i svaret eller för det fall att ni hamnar i en tvist med byggnadsnämnden och behöver hjälp av en av våra jurister är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”