Får umgängesförälder anmäla och betala in avgift för ett barn till ett hockeylag om vårdnadshavaren säger nej?

2017-11-29 i FAMILJERÄTT
FRÅGA
Har ett barns umgängesförälder, som ej har del i vårdnaden, rätt att anmäla och betala in avgift till hockeylag då vårdnadshavaren säger nej?
SVAR

Tillämplig lag

Din fråga handlar om vårdnad och umgänge och regleras i Föräldrabalken (FB).

Vårdnadens innebörd

Utgångspunkten är att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran (FB 6 kap. 1 §). Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter och ska även se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda (FB 6 kap. 2 § och 6 kap. 11 §).

Att det endast är vårdnadshavaren som har rätt att bestämma i frågor rörande barnets personliga angelägenheter innebär alltså att det bara är vårdnadshavaren som har rätt att bestämma i viktiga och personliga frågor gällande barnet.

Vad som faller inom umgänge

Huvudregeln angående umgänge är att barnet har rätt att träffa sin umgängesförälder (FB 6 kap. 15 §). Den tid som ett barn är hos en umgängesförälder, tar umgängesföräldern över den praktiska vårdnaden över barnet. Den praktiska vårdnaden innefattar att föräldern får ta beslut i vardagliga situationer rörande barnet. Beslut som faller inom vardagliga situationer kan exempelvis vara att bestämma vilken mat som barnet ska äta eller att åka på någon dagsaktivitet.

Vardaglig situation eller barnets personliga angelägenheter?

Det som måste avgöras är alltså huruvida att anmäla sitt barn och betala in avgift till ett hockeylag är något som faller inom vardaglig situation eller inom barnets personliga angelägenheter. Att som umgängesförälder anmäla sitt barn till ett hockeylag är typiskt sett något som ses som ett viktigt och personligt beslut rörande barnet eftersom det har med barnets fritid att göra och faller därför inom barnets personliga angelägenheter.

Viktiga och personliga beslut är ju som sagt något som hör till barnets personliga angelägenheter och ska därför bestämmas av vårdnadshavaren och inte av umgängesföräldern. Det höga priset på anmälningsavgifter till hockeylag samt på hockeyutrustning är ännu en anledning till varför det ses som ett viktigt beslut.

Svaret på frågan

Umgängesföräldern har alltså inte rätt att anmäla barnet och betala in avgiften till hockeylaget eftersom det är ett beslut som bestäms av vårdnadshavaren.

Hoppas att du fick svar på din fråga och tveka inte att höra av dig igen,

Med vänliga hälsningar,

Fuad Heydarov
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (3676)
2021-11-30 Vem bestämmer hur umgänge ska ske, och hur ser man till att det går rätt till?
2021-11-30 Åtgärder att genomföra om delägare till fastighet inte kommer överens
2021-11-25 Jäv angående bouppteckningsförättare
2021-11-25 Är min samboendes enskilda egendom fortfarande enskild om vi säljer huset

Alla besvarade frågor (97613)