Får testator sälja egendom han tänkt testamentera bort, utan samtycke?

Hej, min svärfar har skrivit ett testamente där det står att deras sommarhus ska tillfalla bröstarvingarna direkt efter bortgång. Kan han då sälja det utan att fråga bröstarvingarna?

Tack på förhand.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Sverige finns en relativt stor testationsfrihet; man kan i princip testamentera sin egendom till vem man vill förutsatt att man som testator är behörig och att testamentet uppfyller vissa formkrav. Den inskränkning som finns är att man inte kan göra bröstarvinge helt arvlös (en bröstarvinge har alltid rätt till sin laglott, vilken är hälften av arvslotten, jfr 7 kap. 1 § Ärvdabalken, ÄB).

Rätten att testamentera ger även testatorn en rätt att återkalla sitt testamente när den vill (10 kap. 5 § Ärvdabalken). Det innebär att även om din svärfar testamenterat sommarhuset till bröstarvingarna kan han i princip återkalla testamentet. Din svärfar är således inte tvungen att testamentera bort egendomen. Likaledes kan din svärfar medan han är i livet förfoga över sin egendom som han vill; han kan sälja sommarhuset eller skänka bort det om han vill. Det krävs inget samtycke från bröstarvingarna.

Den ende din svärfar eventuellt kan behöva samtycke från är om han är gift. För att sälja fast egendom som är giftorättsgods krävs den andre makens samtycke (7 kap. 5 § första stycket p3 Äktenskapsbalken). Ett sådant samtycke är dock mellan makarna och berör inte arvingarna.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning