Får testamentstagarens svärfar bevittna testamentet?

2019-06-28 i Testamente
FRÅGA
Får min frus far bevittna testamente där jag är testamentstagare?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i ärvdabalken (ÄB). Den som upprättar ett testamente kallas testator. Utgångspunkten är att testator ska vara myndig (ha fyllt 18 år) för att upprätta ett testamente (9 kap 1 § ÄB). Testamentet ska upprättas skriftligen. I samtidig närvaro av två vittnen ska testator underteckna handlingen. Vittnena måste känna till att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte känna till innehållet (10 kap 1 § ÄB).

Beträffande vittnena gäller (förutom de allmänna kraven på att vara över 15 år och inte lida av någon psykisk störning) att dessa inte får vara nära släkt med testator och/eller testamentstagarna. Ingen får bevittna ett förordnande till någon som står i rätt upp- eller nedstigande svågerlag till honom eller henne (10 kap 4 § andra stycket ÄB).

Slutsatsen är alltså att din frus far inte får bevittna ett testamente där du är testamentstagare, eftersom du står i rätt upp- eller nedstigande svågerlag till honom.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2491)
2020-05-31 Kan mor och dotter skriva ett inbördes testamente?
2020-05-30 När kan ett testamente göras gällande?
2020-05-30 Skriva nytt testamente om man är sjuk?
2020-05-30 Vad gör testamentet giltigt?

Alla besvarade frågor (80599)