Får svenska medborgare som begått brott och dömts utomlands avtjäna straffet utomlands eller i Sverige?

2019-02-25 i Påföljder
FRÅGA
Får svenska medborgare som begått brott och dömts utomlands avtjäna straffet utomlands eller i Sverige? Tack.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ansökan om överförande av straffverkställighet

När en person har blivit dömd för ett brott utomlands kan det bli aktuellt (om den dömda personen vill) att skicka en ansökan om överförande av straffverkställighet, det vill säga att straffet får avtjänas i Sverige istället för i det andra landet. För att ett överförande av straffet ska kunna ske ska flera villkor vara uppfyllda, bl.a. krävs att båda länderna samtycker till det. En svensk person som blir dömd utomlands har alltså ingen rättighet att få avtjäna sitt straff i Sverige, men det går att ansöka om det.

Om en person beviljas att avtjäna sitt straff i Sverige beror på vilka olika konventioner och avtal som Sverige och det andra landet i fråga har förbundit sig att följa, dessa kan du läsa mer om här: https://www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/internationellt-rattsligt-samarbete/overforande-av-straffverkstallighet/

Det varierar alltså från fall till fall om en svensk medborgare får avtjäna sitt straff i Sverige eller i landet där personen blev dömd. Information om hur man ansöker och ansökningsblanketter om överföring av straffverkställighet hittar du här på Kriminalvårdens hemsida.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga Hälsningar,

Annelie Burström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1064)
2019-08-24 När gallras uppgifter i belastningsregistret vid ringa narkotikabrott?
2019-08-24 Tidigare ostraffad och erkänner brott, vad blir påföljd för narkotikabrott?
2019-08-23 Straffskalan för övergrepp i rättssak
2019-08-22 Straff för ungdomar vid ringa stöld

Alla besvarade frågor (72228)