Får svåger till arvtagare vara vittne till ett testamente?

Kan en svåger till en av arvtagarna bevittna namnteckningen på testamentet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga berör vilka som kan vara vittnen till ett testamente. Reglerna kring testamente finns i Ärvdabalken (ÄB).

I lagen framkommer det vilka som inte får vara vittnen. De som inte får vara vittnen är följande: någon som är under 18 år, eller den som på grund av en psykisk störning saknar insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen.

Vidare får inte den som är testatorns (den som upprättar testamentet) make/sambo, syskon eller någon annan som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap (ex. barnbarn), samt svågerlag till testation i rätt upp- eller nedstigande led eller hans/henens syskon får vittna. Exempelvis på svågerlag är testators styvföräldrar och styvbarn samt svärföräldrar, svärsöner och svärdöttrar (10 kap. 4 § ÄB).

Inte heller så får vissa person till en som omnämns i testamentet (testamentstagare) vare vittne, inte heller en make eller sambo, ett syskon eller någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till honom eller henne i rätt upp- eller nedstigande led (10 kap. 4§ ÄB).

Detta innebär att om svågern som du frågar om i frågan står i rätt upp- eller nedstigande svågerlag så får personen inte vara vittne till testamentet. Om personen inte är i svågerlag i rätt upp- eller nedstigande led (ex. make/maka till syskon till den avlidna) får personen bevittna testamentet.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Sofia WedinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning