Får styrelsen i samfällighetsförening avyttra mark?

2018-10-26 i Föreningar
FRÅGA
Om styrelsen i samfällighetsförening, enligt stadgarna, ska förvalta land och vatten. Har då samma styrelse rätt att avyttra mark utan medlemmarnas samtycke?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En samfällighet förvaltas antingen direkt av delägarna (delägarförvaltning) eller genom samfällighetsförening (4 §). I ert fall är det fråga om en förening. Föreningen ska vid förvaltningen av samfälligheten se till föreningsmedlemmarnas bästa beaktas och även att varje enskild medlems särskilda intressen ska beaktas i skälig omfattning (19 §). Vidare får föreningen inte driva verksamhet som är främmande för samfällighetens ändamål (18 §). Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i enlighet med lagen, stadgarna och föreningsstämmobeslut (35 §).

Kan man anse att det som står i stadgarna avser även försäljning av mark, samt att det ligger i föreningsmedlemmarnas bästa intresse, bör styrelsen kunna besluta om försäljning.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma!

Pontus Schenkel
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (341)
2019-04-16 Kan jag avsäga mig uppdraget som kassör och vara kvar i styrelsen?
2019-04-15 Entlediga styrelseledamot i en ekonomisk förening
2019-04-15 Var finner vi regler för ideella föreningar?
2019-04-10 Beslutsfattande samfällighet

Alla besvarade frågor (67977)