Får styrelsen i en samfällighetsförening upplåta ett nyttjanderättsavtal avseende en brygga?

2020-04-26 i Föreningar
FRÅGA
Hej Kan en styrelse i en samfällighet skriva nyttjanderättsavtal till en enskild fastighetsägare (av 55st fastigheter)på en brygga som endast den fastighetsägaren får nyttja?Bryggan är alltså byggd på allmänningen!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline med din fråga.

Tillämpliga lagrum
Bestämmelser på din fråga hittar vi i Lagen om förvaltning av samfälligheter (LFS) och Jordabalken (JB).

Avtalsfrihet
Med tanke på att det råder avtalsfrihet i Sverige ser jag inget hinder till att sluta ett sådant avtal. Det finns ingen bestämmelse i den nämnda lagen, vilken reglerar förvaltningen av samfälligheter, som antyder att ett nyttjanderättsavtal som enbart riktar sig mot en av medlemmarna i samfällighetsföreningen skulle strida mot lagen.

Krävs två tredjedelar av röstantalet
Däremot finns det en bestämmelse som säger att ett beslut om att överlåta eller upplåta fast egendom med nyttjanderätt i mer än fem år måste erhålla minst två tredjedelar av de angivna rösterna om inte annat framgår av stadgarna, 51 § LFS.

För att denna bestämmelse ska bli tillämplig krävs det alltså att nyttjanderätten avser fast egendom som samfällighetsföreningen äger. Nyttjanderätten av bryggan måste därmed vara kopplad till en plats som därigenom upplåts, vilket jag förmodar är fallet här, 2 kap. 1 § JB.

Detta innebär således att om inte denna regel har undantagits i stadgarna till samfällighetsföreningen, är det inte ett styrelsebeslut, utan ett stämmobeslut. Styrelsen kan då inte på egen hand ta ett beslut om att upplåta ett nyttjanderättsavtal som löper längre än fem år avseende bryggan till en enskild fastighetsägare i samfälligheten. Det måste istället tas upp på ett stämmomöte och röstas igenom med två tredjedelar av rösterna.

Sammanfattning
Att upplåta nyttjanderätt till fast egendom som sträcker sig i mer än fem år är sammanfattningsvis ett stämmobeslut som behöver två tredjedelars röster av medlemmarna i föreningen. Skulle stadgarna dock ha undantagit denna regel, eller om det rör sig om mindre än fem år, så tas beslutet på vanligt sett av styrelsen och eftersom det råder avtalsfrihet ska de kunna fatta ett sådant beslut.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga och är det så att du har några följdfrågor eller behöver vidare hjälp i fallet är det bara att kontakta mig på Lisa.Gustafsson@Lawline.se så återkommer jag. Annars önskar jag dig ett stort lycka till!

Vänligen

Lisa Gustafsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Föreningar (495)
2021-04-14 Vem kan fatta beslut om installation av en hiss i en bostadsrättsförening?
2021-03-31 Motionsrätt ideell förening
2021-03-29 Kan jag som medlem i en ideell förening nekas att ta upp viss fråga på föreningens årsmöte?
2021-03-28 Kan en samfällighet ha en digital årsstämma?

Alla besvarade frågor (91309)