Får styrelsen fatta beslut som strider mot ett stämmobeslut?

Om stämman beslutade att vi ska jaga älg tom den 22 december, kan då styrelsen bryta detta stämmobeslut och stänga älgjakten fast vi inte skjutit fullt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Föreningar regleras olika i svensk lag beroende på om det är en ideell förening eller en ekonomisk förening. Av din fråga framgår inte vilken typ av förening det handlar om och jag kommer därför att redogöra för båda alternativ nedan.

Beslutsfattande i en ideell förening

En ideell förening ska antingen ha ett ideellt ändamål eller bedriva ideell verksamhet. Ett ideellt ändamål föreligger om det inte är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. En ideell förenings ekonomiska överskott ska användas till att finansiera dess verksamhet. Ideella föreningar regleras inte i svensk rätt. Istället är det föreningens stadgar som reglerar vad hur föreningen ska skötas och hur beslut ska fattas. Täcks inte en viss fundering av stadgarna får man istället tittat på föreningens praxis, det vill säga hur föreningen tidigare löst liknande problem. Vägledning kan även hämtas från god föreningssed och i vissa fall domstolspraxis.

Beslutsfattande i en ekonomisk förening

Ekonomiska föreningar däremot regleras i en egen lag, lagen om ekonomiska föreningar. Hierarkiskt står stämman över styrelsen. Stämman samlas vanligen en gång per år och fattar sina beslut, medan föreningen styrelse har ansvar över det löpande beslutsfattandet. (7 kap. 4 § lagen om ekonomiska föreningar) Så länge stämmans beslut fattats i riktig ordning är huvudregeln att de ska vara bindande för styrelsen. Stämman ger uttryck för föreningens medlemmars vilja. (6 kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar) Styrelsen har även en upplysningsplikt gentemot stämman (6 kap. 29 § lagen om ekonomiska föreningar) Det är även stämman som utser styrelsens ledamöter (7 kap. 6 § lagen om ekonomiska föreningar). Allt detta talar för att stämman ska ses som överordnad styrelsen, och det borde krävas starka skäl för att styrelsen ska få fatta beslut som uttryckligen går emot ett stämmobeslut.

Med vänliga hälsningar,

Nathalie OttossonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”